Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | tysk flag engelsk flag |

www.sygehussonderjylland.dk

Sideoversigt


Kontakt 
dotDigital post til afdelingen 

Blodprøver, EKG og urinprøver 
dotBook tid til blodprøvetagning 
dotSådan foregår undersøgelserne 

Undersøgelser/belastninger 
dotGlukosebelastning på gravide i Biokemisk Klinik 
dotGlukosebelastning til udredning for diabetes mellitus i Biokemisk Klinik 
dotLaktosebelastning i Biokemisk Klinik 

Prøvetagningsambulatorium 

Praktisk information 

Information om datasikkerhed 

Om afdelingen 
dotKlager 

For fagfolk 
dotKontaktinformation 
dotPatient- og lægevejledninger 
dotLaboratorievejledning 
spacerspacerFunktionstider 
spacerspacerSymboler og forkortelser 
spacerspacerBestilling af laboratorieundersøgelser 
spacerspacerFaste 
spacerspacerOpsamling og efterbehandling af prøvematerialer 
spacerspacerEmballage og utensilier 
spacerspacerSvarafgivelse på indlagte og ambulante patienter samt på sendeprøver 
spacerspacerAlarmgrænser 
spacerspacerAnalysefortegnelse 
spacerspacerUdgåede analyser 
spacerspacerUdgået 07-06-18: Ferritin, massek., P- 
spacerspacerUdgået 01-02-18: Leukocytter, antalk., B- 
spacerspacerUdgået 01-02-18: Calcium-ion(frit), stofk.(pH=7,40), P- 
spacerspacerUdgået 01-01-18: Fibrin D-dimer, massek., P- 
spacerspacerUdgået 01-01-18: Osmotisk tryk-reaktion, stoffr., Ercs(B)- 
spacerspacerUdgået 01-12-17: Thyroid-peroxidase-antistof, arb.stofk., P- 
spacerspacerUdgået 01-12-17: Hæmoglobin, arb.indh.(0 1), F- 
spacerspacerUdgået 01-12-17: Koagulation, vævsfaktor-induceret, arb.stofk.(koag.), P- 
spacerspacerUdgået 10-05-17: Antithrombin, arb.stofk.(enz., faktor Xa), P- 
spacerspacerUdgået 14-11-16: Folat, stofk., P- 
spacerspacerUdgået 14-11-16: Calcifediol+25-Hydroxyergocalciferol, stofk., P- 
spacerspacerUdgået 09-09-16: M-komponent, massek., P- 
spacerspacerUdgået 01-08-16: Chlorid, stofk., P- 
spacerspacerUdgået 23-05-16: Cortisol, stofk., P- 
spacerspacerUdgået 31-05-16: Glucose-tolerance(glucose p.o.,120 min), stofk. på gravide, Pt- 
spacerspacerUdgået 14-03-16: Calprotectin, massefr., F- 
spacerspacerUdgået 08-03-16: Fibrinogen, stofk.(koag.), P- 
spacerspacerUdgået 08-03-16: Koagulation, overflade-induceret, tid, P- 
spacerspacerAnalysesidernes opbygning 
spacerspacerA 
spacerspacerAcetaminophen, stofk., P- 
spacerspacerAcetoacetat, arb.k.(0 1 2 3 4), U- 
spacerspacerAktiveret partiel thromboplastinkoagulation, tid, P- 
spacerspacerAlanintransaminase, kat.k., P- 
spacerspacerAlbumin, massek., P- 
spacerspacerAlbumin/Creatininium, ratio, U- 
spacerspacerAlifatisk carboxylat(C14-C26)+estre, stofhast., P(F)- 
spacerspaceralpha-1-Føtoprotein, arb.stofk.(IS AFP), P- 
spacerspacerAmfetamin, arb.k.(0 1), U- 
spacerspacerAmylase, pancreastype, kat.k., Asc- 
spacerspacerAmylase, pancreastype, kat.k., P- 
spacerspacerAndrogenprofil, P- 
spacerspacerAngiotensin I-konverterende enzym, P- 
spacerspacerANA 
spacerspacerAntinukleære antistoffer 
spacerspacerAntithrombin, arb.stofk.(enz., faktor Xa), P- 
spacerspacerAntitrypsin, massek., P- 
spacerspacerAscitesvæske 
spacerspacerB 
spacerspacerBasisk phosphatase, kat.k., P- 
spacerspacerBence Jones protein, arb.k., U- 
spacerspacerBenzodiazpiner, arb.k.(0 1), U- 
spacerspacerBilirubiner, arb.k.(0 1), Csv(cellefri)- 
spacerspacerBilirubiner, stofk., P- 
spacerspacerBilirubiner, stofk., P(neonatal)- 
spacerspacerBilirubin(konjugeret), stofk., P- 
spacerspacerBilirubintype gruppe, P- 
spacerspacerBindevævssygdom-relateret antistof, arb.stofk., P- 
spacerspacerBly, stofk., B- 
spacerspacerC 
spacerspacerC-peptid, stofk., P(fPt)- 
spacerspacerC-reaktivt protein, massek., P- 
spacerspacerCalcifediol, stofk., P- 
spacerspacerCalcium(II), stofk., P- 
spacerspacerCalcium(II), stofk.(korr.), P- 
spacerspacerCalcium(II), stofhast., Pt(U)- 
spacerspacerCalcium(II), stofk., U- 
spacerspacerCalcium-ion(frit), stofk.(pH=7,40), P- 
spacerspacerCalprotectin, massefr., F- 
spacerspacerCancer-antigen 125, arb.stofk., P- 
spacerspacerCannabinoid, arb.k.(0 1), U- 
spacerspacerCarbamazepin, stofk., P- 
spacerspacerCarbamid, stofk., P- 
spacerspacerCarbamid, stofk., U- 
spacerspacerCarbamid, stofhast., Pt(U)- 
spacerspacerCarbamid-clearance, vol.hast., Nyre- 
spacerspacerCarbondioxid, stofk., P(vB)- 
spacerspacerCarbonmonoxidhæmoglobin(Fe), stoffr., Hb(Fe,B)- 
spacerspacerCarcinoembryonalt antigen, massek.,P- 
spacerspacerCardiolipin-antistof, arb.stofk.(liste), P- 
spacerspacerCerebrospinalvæske 
spacerspacerChlorid, stofk., P- 
spacerspacerChlorid, stofk., P(aB)- 
spacerspacerCholesterol+ester, stofk., P- 
spacerspacerCholesterol+ester, i HDL, stofk., P- 
spacerspacerCholesterol+ester, i LDL, stofk., P- 
spacerspacerChoriogonadotropin+beta-kæder, arb.stofk., P- 
spacerspacerChoriogonadotropin+beta-kæder (tumor), arb.stofk., P- 
spacerspacerChoriogonadotropin, arb.k.(0 1), U- 
spacerspacerChoriogonadotropin beta-kæde, arb.stofk., P- 
spacerspacerCobalamin, stofk., P- 
spacerspacerCocain, arb.k.(0 1), U- 
spacerspacerCoeliaki-antistof, arb.stofk.(liste), P- 
spacerspacerCortisol, stofk., P- 
spacerspacerCortisol(frit), stofhast., Pt(U)- 
spacerspacerCortisol-sekretion, stofhast.(liste, tetrasactid i.v.), Binyrebark- 
spacerspacerCreatininium, stofk., Asc- 
spacerspacerCreatininium, stofk., P- 
spacerspacerCreatininium, stofhast., Pt(U)- 
spacerspacerCreatininium, stofk., U- 
spacerspacerCreatininium-clearance, vol.hast., Nyre- 
spacerspacerCreatinkinase, kat.k., P- 
spacerspacerCreatinkinase MB, massek., P- 
spacerspacerCryoglobulin, arb.k.(0 1 2), P- 
spacerspacerCyklisk citrullineret peptid-antistof(IgG), arb.stofk., P- 
spacerspacerD 
spacerspacerD-vitamin, stofk., P- 
spacerspacerDeamideret gliadin peptid-antistof(IgG), arb.stofk., P- 
spacerspacerDehydroepiandrosteronsulfat, stofk., P- 
spacerspacerDigoxin, stofk., P- 
spacerspacerDNA(dobbeltstrenget)-antistof(IgG), arb.stofk., P- 
spacerspacerDoubletest 
spacerspacerE 
spacerspacerElektrokardiografi, egenskabsart(I II III V1-6 aVflr), Pt- 
spacerspacerErythrocytter, antalk., B- 
spacerspacerErythrocytter, morfologi, B- 
spacerspacerErythrocytter, vol.fr., B- 
spacerspacerErythrocytter, antalk., Csv- 
spacerspacerErythrocytter, arb.k.(0 1 2 3), U- 
spacerspacerErythrocytter, entitisk vol., B- 
spacerspacerEstradiol, stofk., P- 
spacerspacerEthanol, stofk., P- 
spacerspacerExtasy, arb.k.(0 1) U- 
spacerspacerF 
spacerspacerFenemal, stofk., P- 
spacerspacerFenytoin, stofk., P- 
spacerspacerFerritin, massek., P- 
spacerspacerFibrinogen, stofk.(koag.), P- 
spacerspacerFibrin D-dimer, massek., P- 
spacerspacerFolat, stofk., P- 
spacerspacerFollitropin, arb.stofk., P- 
spacerspacerFrit Thyroxin Index, arb.k., P- 
spacerspacerG 
spacerspacergamma-Glutamyltransferase, kat.k., P- 
spacerspacerGentamicin, massek., P- 
spacerspacerGliadin deamideret antistof(IgG, arb.stofk. P- 
spacerspacerGlomerulær basalmembran-antistof(IgG), arb.stofk., P- 
spacerspacerGlucose, stofk., Asc- 
spacerspacerGlucose, stofk., Csv- 
spacerspacerGlucose, stofk., Ledv(spec.)- 
spacerspacerGlucose, stofk., Plv(spec.)- 
spacerspacerGlucose, stofk., P- 
spacerspacerGlucose, stofk., P(vB)- 
spacerspacerGlucose, stofk.(diagnostisk), P(vB, fPt)- 
spacerspacerGlucose, stofk. (gennemsnitlig, Hb A1c), P- 
spacerspacerGlukose belast(gravid)(120min)gr, Pt 
spacerspacerGlucose-tolerance(glucose p.o., 120 min), stofk. til udredning for diabetes mellitus, Pt- 
spacerspacerGlucose, stofk., U- 
spacerspacerGlucose, arb.k., U- 
spacerspacerH 
spacerspacerHaptoglobin, massek., P- 
spacerspacerHash i urin 
spacerspacerHomocystein, stofk. P- 
spacerspacerHydrogencarbonat, stofk.(pCO2=5,3 kPa, 37 C), P- 
spacerspacerHydrogen-ion, pH, Plv(spec.)- 
spacerspacerHydrogen-ion, pH, U- 
spacerspacerHæmoglobin(Fe), stofk., B- 
spacerspacerHæmoglobin(Fe), stofk., P- 
spacerspacerHæmoglobin(Fe), entitisk stofm., Ercs(B)- 
spacerspacerHæmoglobin(Fe), stofk., Ercs(B)- 
spacerspacerHæmoglobin, arb.k.(0 1 2 3), U- 
spacerspacerHæmoglobin A1c, stoffr., Hb(B)- 
spacerspacerHæmoglobin+hæmoglobinderivat, Csv(cellefri)- 
spacerspacerI 
spacerspacerImmunglobulin/Albumin index gruppe, P- 
spacerspacerImmunglobulin A, massek., P- 
spacerspacerImmunglobulin E, arb.stofk., P- 
spacerspacerImmunglobulin E, allergenspecifikt, arb.stofk., P- 
spacerspacerImmunglobulin G, massek., P- 
spacerspacerImmunglobulin G (oligoklonale bånd), taxon, Csv- 
spacerspacerImmunglobulin M, massek., P- 
spacerspacerJ 
spacerspacerJern, stofk., P- 
spacerspacerJern, stoffr., Transferrin(Fe-bindingssteder, P)- 
spacerspacerK 
spacerspacerKalium-ion, stofk., P- 
spacerspacerKalium-ion, stofhast., Pt(U)- 
spacerspacerKalium-ion, stofk., U- 
spacerspacerKapillærblødning, tid(Duke), Pt- 
spacerspacerKetoner i urin 
spacerspacerKoagulation, overflade-induceret, tid, P- 
spacerspacerKoagulation, thrombin-induceret, tid, P- 
spacerspacerKoagulation, vævsfaktor-induceret, rel.tid(aktuel/norm, INR), P- 
spacerspacerKokain i urin 
spacerspacerKryoglobulin, P- 
spacerspacerKulhydrater(reducerende), stofk., U- 
spacerspacerL 
spacerspacerLactat, stofk., Csv- 
spacerspacerLactat, stofk., P(aB)- 
spacerspacerLactat, stofk., P(vB)- 
spacerspacerLactatdehydrogenase, kat.k., Asc- 
spacerspacerLactatdehydrogenase, kat.k., P- 
spacerspacerLactatdehydrogenase, kat.k., Plv(spec.)- 
spacerspacerLactose-tolerance(lactose p.o.), stofk., Pt- 
spacerspacerLedvæske 
spacerspacerLeukocytter, antalk., Asc- 
spacerspacerLeukocytter, antalk., B- 
spacerspacerLeukocytter, antalk., Csv- 
spacerspacerLeukocytter, antalk., Ledv(spec.)- 
spacerspacerLeukocytter, antalk., Plv(spec.)- 
spacerspacerLeukocytter(mononukl.), antalk., Asc- 
spacerspacerLeukocytter(mononukl.), antalk., Csv- 
spacerspacerLeukocytter(mononukl.), antalk., Ledv(spec.)- 
spacerspacerLeukocytter(mononukl.), antalk., Plv(spec.)- 
spacerspacerLeukocytter(polynukl.), antalk., Asc- 
spacerspacerLeukocytter(polynukl.), antalk., Csv- 
spacerspacerLeukocytter(polynukl.), antalk., Ledv(spec.)- 
spacerspacerLeukocytter(polynukl.), antalk., Plv(spec.)- 
spacerspacerLeukocyttype, antalk.(liste), B- 
spacerspacerLithium-ion, stofk., P- 
spacerspacerLutropin, arb.stofk., P- 
spacerspacerM 
spacerspacerMagnesium(II), stofk., P- 
spacerspacerMagnesium(II), stofhast., Pt(U)- 
spacerspacerMagnesium(II), stofk., U- 
spacerspacerMethadon, arb.k.(0 1), U- 
spacerspacer3,4-Methylendioxymetamfetamin, arb.k.(0 1), U- 
spacerspacerMethylmalonat, stofk., P- 
spacerspacerMethæmoglobin(Fe), stoffr., Hb(Fe,B)- 
spacerspacerMethæmoglobin(Fe), arb.k.(0 1), Csv(cellefri)- 
spacerspacerMethylketoner i urin 
spacerspacerMikroskopi af urin 
spacerspacerM-komponent, (0 1), P- 
spacerspacerM-komponent, P-Klassifisering, typing og kvantitering 
spacerspacerMononucleose-reaktion, arb.k.(0 1), P- 
spacerspacerMorphin, arb.k.(0 1), U- 
spacerspacerMyeloperoxidase-antistof(IgG), arb.stofk., P- 
spacerspacerMyoglobin, massek., P- 
spacerspacerN 
spacerspacerNarkotikum, arb.k.(liste), U- 
spacerspacerNatrium-ion, stofk., P- 
spacerspacerNatrium-ion, stofhast., Pt(U)- 
spacerspacerNatrium-ion, stofk., U- 
spacerspacerO 
spacerspacerOligoklonale bånd i spinal 
spacerspacerOrosomucoid, massek., P- 
spacerspacerOxyhæmoglobin(Fe), arb.k., Csv(cellefri)- 
spacerspacerP 
spacerspacerParacetamol, stofk., P- 
spacerspacerParathyrin, stofk., P- 
spacerspacerPartikeltype, arb.antal(liste), U- 
spacerspacerPeptidyldipeptidase A, kat.k., P- 
spacerspacerPhenobarbital, stofk., P- 
spacerspacerPhenytoin, stofk., P- 
spacerspacerPhosphat(P,uorganisk), stofk., P- 
spacerspacerPhosphat(P, uorganisk), stofhast., Pt(U)- 
spacerspacerPhosphat(P, uorganisk), stofk., U- 
spacerspacerPleuravæske 
spacerspacerPregnancy-associated plasma protein A, arb.stofk., P- 
spacerspacerProgesteron, stofk., P- 
spacerspacerProinsulin C-peptid, stofk., P(fPt)- 
spacerspacerProlactin, arb.stofk., P- 
spacerspacerProlactin(monomer), arb.stofk., P- 
spacerspacerProstataspecifikt antigen, massek., P- 
spacerspacerProtein, massek., Asc- 
spacerspacerProtein, massek., Csv- 
spacerspacerProtein, massek., Ledv(spec.)- 
spacerspacerProtein, massek., P- 
spacerspacerProtein, massek., Plv(spec.)- 
spacerspacerProtein, massehast., Pt(U)- 
spacerspacerProtein, massek., U- 
spacerspacerProtein, arb.k., U- 
spacerspacerProtein, fraktioneret i spinal 
spacerspacerProteinase 3-antistof(IgG), arb.stofk., P- 
spacerspacerPyrophosphatkrystaller, arb.k.(0 1 2), Ledv(spec.)- 
spacerspacerR 
spacerspacerKulhydrater(reducerende), stofk., U- 
spacerspacerReticulocytter, antalk., B- 
spacerspacerRheumafaktor(IgM), arb.stofk.(IRP W1066), P- 
spacerspacerS 
spacerspacerSalicylat, stofk., P- 
spacerspacerSedimentationsreaktion, længde, B- 
spacerspacerSemen, Spermatozoa(fertilitet), Pt- 
spacerspacerSemen, Spermatozoa(vasectomikontrol), park. Pt- 
spacerspacerSexualhormonbindende globulin, stofk., P- 
spacerspacerSpinalvæske 
spacerspacerSved, arb.ledningsevne, Sved(spec.)- 
spacerspacerSvedtest 
spacerspacerSwimup, sperma 
spacerspacerSynacthen - test 
spacerspacerSyre-base-status, egenskabsart(liste), Pt(aB)- 
spacerspacerSædoprensning IUI, Sem 
spacerspacerSænkningsreaktion, B- 
spacerspacerT 
spacerspacerTestosteron, stofk., P- 
spacerspacerTestosteron(frit), stofk., P- 
spacerspacerTheophyllin, stofk., P- 
spacerspacerThyreoideakontrol (myxødem)grp 
spacerspacerThyreoidea ktr.(thyreotoks)grp 
spacerspacerThrombocytter, antalk., B- 
spacerspacerThyreoidea-stimulerende+blokerende immunglobulin, arb.stofk., P- 
spacerspacerThyroid-peroxidase-antistof, arb.stofk., P- 
spacerspacerThyrotropin, arb.stofk., P- 
spacerspacerThyrotropin(diagnostisk), arb.stofk., P- 
spacerspacerThyrotropin receptor-antistof, arb.stofk., P- 
spacerspacerThyroxin, stofk., P- 
spacerspacerThyroxin(frit), stofk., P- 
spacerspacerThyroxin(frit)-index, arb.k., P- 
spacerspacerTransferrin, stofk., P- 
spacerspacerTransglutaminase-antistof(IgA), arb.stofk., P- 
spacerspacerTriglycerid, stofk., P- 
spacerspacerTriiodthyronin, stofk., P- 
spacerspacerTriiodthyronin(frit), stofk., P- 
spacerspacerTroponin T, hjertemuskel, massek., P- 
spacerspacerU 
spacerspacerUrat, stofk., P- 
spacerspacerUrat, stofhast., Pt(U)- 
spacerspacerUrat, stofk., U- 
spacerspacerUratkrystaller, arb.k.(0 1 2), Ledv(spec.)- 
spacerspacerV 
spacerspacerValproat, stofk., P- 
spacerspacerVancomycin, massek., P- 
spacerspacerVasectomikontrol, park. Pt- 
spacerspacerVtamin B12, stofk., P- 
spacerspacerVitamin D, stofk., P- 
spacerspacerX 
spacerspacerXantochromi, Csv 
spacerspacerZ 
spacerspacerZink, stofk., P- 
spacerspacerLaboratoriemedicinske oversigter 
spacerspacerHvordan vælges og fortolkes klinisk kemiske analyseresultater. Principper. 
spacerspacerDissemineret intravaskulær koagulation (DIC) 
spacerspacerVasectomikontrol/fertilitetsudredning hos manden. 
spacerspacerAnalyser ved Cushings syndrom (CS) og binyrebarkinsufficiens hos voksne 
dotInformation og nyheder til praktiserende læger 
spacerspacer10-02-20: Annullering af enkelte zink-resultatet 
spacerspacer17-01-20: Ændring af nedre svargrænse for bestemmelse af Prostataspecifik antigen,P (PSA) 
spacerspacer17-01-20: Ophør med analyse af tripletest på Hvidovre Hospital 
spacerspacer17-01-20: Ændring vedrørende Thyroxinbindende globulin (TBG) 
spacerspacer02-12-19: Blodprøver, Biokemi og Immunologi samt blodprøvetagningsambulatoriet holder lukket den 31.12.19 
spacerspacer15-11-19: Hepatitis-, HIV- og syfilisanalyser - ændringer i rekvirering og svar 
spacerspacer01-11-19: Vedrørende D-vitamin 
spacerspacer01-11-19: Blodprøver, Biokemi og Immunologi samt blodprøvetagningsambulatoriet holder lukket den 31.12.19 
spacerspacer30-08-19: Information SHBG og frit testosteron 
spacerspacer05-06-19: Plasma Thyroglobulin kan ikke længere rekvireres fra almen praksis fra d. 14. juni 2019 
spacerspacer03-04-19: Blodprøver, Biokemi og Immunologi samt blodprøvetagningsambulatoriet holder lukket den 1. maj 2019 
spacerspacer03-04-19: Nye referenceintervaller for P-Cobalamin, P-Haptoglobin, P-Transferrin og P-Transferrin-mætning 
spacerspacer26-03-19: Sommerfugle til blodprøvetagning 
spacerspacer15-03-19: To blodprøveglas fra gravide ved første graviditetsundersøgelse 
spacerspacer05-03-19: Ambulatoriet holder lukket den 1. maj 2019 
spacerspacer28-02-19: Information om c5 Amoxicillyl 2019 
spacerspacer16-01-19: Bestemmelse af Kolesterol LDL (beregnet),P der indgår i lipidstatus (Kolesterol+Triglycerid gruppe,Pt) 
spacerspacer07-01-19: Nyt referenceinterval for Kreatinin:P 
spacerspacer14-12-18: Alarm-grænse på Bilirubin Konjugeret,P indføres d. 17. december 2018 
spacerspacer04-12-18: VIGTIG information vedrørende den 31. december 2018 
spacerspacer03-12-18: Thyroxin frit (T4),P - øget følsomhed for biotin 
spacerspacer03-12-18: Nyt terapeutisk interval for Phenytoin,P og toksisk grænse for Salicylat,P 
spacerspacer03-12-18: Prolaktin,P - Ny kvantitet og nyt Referenceinterval 
spacerspacer05-11-18: Referenceintervallet for KFTT, AT og Fibrin D-Dimer ændres. 
spacerspacer07-08-18: Referenceintervallet (cut-off) for Cardiolipin-antistof (IgG og IgM) ændres 
spacerspacer15-06-18: Ny applikation for Kreatinin 
spacerspacer06-06-18: Nyt referenceinterval for Ferritin 
spacerspacer06-06-18: Funktion i Webreq virker pr. 01-06-2018 
spacerspacer13-04-18: Specifik IgE allergianalyse for Amoxicilloyl (c6) genoptages 
spacerspacer10-04-18: Erstatnings-CPR-nr. 
spacerspacer06-04-18: Webreq ændrer brugergrænseflade med virkning fra onsdag den 11.04.2018 
spacerspacer04-04-18: Ambulatoriet holder lukket den 1. maj 2018 
spacerspacer01-02-18: Nye reference intervaller til børn på hæmatologiske analyser 
spacerspacer01-01-18: P-Calcium-ion frit (pH = 7,4) 
spacerspacer27-12-17: De specifikke IgE allergianalyser for ampicillin og amoxicillin kan have givet falsk negative resultater 
spacerspacer01-12-17: P-Koagulationsfaktor II+VII+X (KFNT) nedlægges 
spacerspacer01-12-17: Ændring af Kvantitet til TPOAB (Thyroid-peroxidase antistof-Ab,P) 
spacerspacer01-12-17: F-Hæmoglobin skal nedlægges 
spacerspacer19-10-17: Der kan forekomme forsinkelser af blodprøvesvar, fra den 23/10/17 - 03/11/17. 
spacerspacer12-09-17: KBA Information / P-Aldosteron 
spacerspacer10-05-17: Vedrørende Antithrombin, arb.stofk.(enz., faktor Xa), P- 
spacerspacer04-05-17: Der kan forekomme forsinkelser af blodprøvesvar den 8. og 9. maj 2017 
spacerspacer24-04-17: Vedrørende analysen Cancer Antigen 19-9:P 
spacerspacer24-04-17: Vedrørende analyserne Aldosteron: P og Aldosteron/Renin: P 
spacerspacer24-04-17: Analysen Pt-Kapillærblødning: tid (DUKE) nedlægges 1. maj 2017 
spacerspacer01-02-17: Generel orientering til praktiserende læger vedr. F-Calprotectin 
spacerspacer01-12-16: Der kan forekomme forsinkelser af blodprøvesvar den 6. og 7. december 2016 
spacerspacer09-11-16: Vedrørende analyse af Vitamin D 
spacerspacer08-11-16: Folat:P ændre referenceinterval 
spacerspacer01-11-16: Der kan forekomme forsinkelser af blodprøvesvar den 7. og 8. november 2016 
spacerspacer27-10-16: Blodprøvetagningen på sygehuset i Sønderborg flytter 
spacerspacer07-10-16: Vedrørende Mononucleose-reaktion:P 
spacerspacer22-09-16: Vedrørende Methoxy-catecholaminer gruppe, P (500483) 
spacerspacer05-09-16: Ændring i svarafgivelsen for plasma M-komponent analyserne 
spacerspacer23-06-16: Cortisol,P ændre referenceinterval 
spacerspacer07-06-16: Vedrørende glukosebelastning på gravide 
spacerspacer20-05-16: Ophør med indlæggelse af analyseresultater i BCC 
spacerspacer04-05-16: Der kan forekomme forsinkelser af blodprøvesvar den 11. og 12 maj 2016 
spacerspacer30-04-16: Ændring af analysen Bilirubiner(konjugeret), stofk., P- 
spacerspacer25-04-16: Vedrørende analysen: Erytrocytter:Csv, antalk. (ERY-CSV) 
spacerspacer08-04-16: Vedrørende thyreoidea-analyser 
spacerspacer30-03-16: Vedrørende analysen: Metamyelo.+Myelo.+Promyelocytter, B - MEMYPR 
spacerspacer09-03-16: Ændring af analysen F-calprotectin, massefr. 
spacerspacer08-03-16: Ændring af Koagulationsanalyser 
spacerspacer24-02-16: Blokering af analyser i BCC berører ikke praksisprøver 
spacerspacer18-02-16: Analyseresultater med for mange decimaler 
spacerspacer15-02-16: Ændret beregning af estimeret glomerulær filtrationsrate (eGFR) 
spacerspacer04-02-16: Ændring af referenceintervallet for Proinsulin C-peptid, stofk., P(fPt)- 
spacerspacer27-01-16: Ændring af analysen Cortisol,P 
spacerspacer18-01-16: Ændring af referenceintervallet for Testosteron,P 
spacerspacer07-01-16: Information om blodprøver der skal tages i separate rør 
spacerspacer14-12-15: Ændring af referenceinterval og kvantitetsnummer for Estradiol, stofk., P- 
spacerspacer13-05-15: Ændring af svar på PSA afgivet i perioden 20. april til 12. maj 2015 
spacerspacer30-04-15: Forsinket svarafgivelse i Biokemisk Klinik 
spacerspacer16-04-15: Udførselssted til Trombofili og Hæmofili er ændret 
spacerspacer13-04-15: Afgivelse af ukorrekte resultater fra Biokemisk Klinik 
spacerspacer27-03-15: Prøvehenteordningen 2015 på Sygehus Sønderjylland 
spacerspacer27-03-15: Mandag den 20. april ændres enkelte biokemiske analyser. Samtidigt indføres nye rør til blodprøvetagning. 
spacerspacer19-03-15: Bestilling af Hepatitis B Virus(DNA) og/eller Hepatitis C Virus(RNA) 
spacerspacer04-03-15: Ændring i metode til opsamling af urin til forsendelse til Biokemisk Klinik 
spacerspacer12-01-15: Nye analyseprofiler MUP og MAS 
spacerspacer13-11-14: Ændring i svarafgivelse til Erytroblast 
spacerspacer06-10-14: Afgivelse af falsk forhøjede HBA1C-resultater. 
spacerspacer25-09-14: Lukning af ambulatoriet i Biokemisk Klinik Haderslev 
spacerspacer11-07-14: Ændring i rekvirering af thyreoidea analyser 
spacerspacer25-04-14: Ændret åbningstid i ambulatorierne i Biokemisk Klinik den 1. maj 
spacerspacer14-03-14: Fejl i dato og klokkeslæt på analyseresultater i BCC 
spacerspacer29-01-14: Nedsat P-Calcium-ion(frit), stofk. (pH=7,40) 
spacerspacer2013 
spacerspacer05-12-13: Al kørsel indstillet fra kl. 12 på grund af storm 
spacerspacer12-11-13: Prøvehenteordningen resten af 2013 og 2014 på Sygehus Sønderjylland 
spacerspacer14-08-13: Ny laboratoriekonsulent på Sygehus Sønderjylland 
spacerspacer24-06-13: TNT grænseværdi ændres 
spacerspacer19-03-13: Prøveafhentning i forbindelse med helligdage 
spacerspacer08-03-13: Utilsigtede hændelser 
spacerspacer18-01-13: Ændring af NPU koder 
spacerspacer2012 
spacerspacer28-11-12: Ingen prøveaflevering på sygehusene 
spacerspacer22-11-12: GUL/GEL 3,5 genindføres 
spacerspacer15-11-12 : Prøvehenteordningen jul & nytår. 
spacerspacer09-11-12: EDI svar fra Klinisk Immunologisk afd. 
spacerspacer26-10-12: PrøveTagningsBlanketter (PTB) 
spacerspacer05-10-12: Fredagsafhentning /rørstørrelse 
spacerspacer01-10-12: Start problemer med prøvehenteordningen 
spacerspacer10-09-12: Prøvehenteordning i praksis 
spacerspacer27-08-12: Indsendelse af urin i korrekte rør til Klinisk Kemisk Afdeling 
spacerspacer12-07-12: Svar fra Klinisk Kemisk Afdeling 
spacerspacer19-04-12: Nyt blodprøvetagningssystem 
spacerspacer2011 
spacerspacer27-12-11 Rekv. af Treponema pallidum antistof 
spacerspacer01-12-11: Informationer i forbindelse med nyt laboratorie-edb 
spacerspacer19-10-11: Ny Webreq version 
spacerspacer31-05-11: Rekvirering af klinisk Immunologiske analyser. 
spacerspacer27-04-11: P-25-Hydroxy-Vitamin D3+D2 
spacerspacer31-03-11: Prøver i forbindelse med kommende helligdage 
spacerspacer31-03-11: Rhesusprofylakse ændring 
spacerspacer08-03-11: Forsinkede HBA1c resultater 
spacerspacer31-01-11: Indsendelse af Kvalitetskontrol skemaer 
spacerspacer2010 
spacerspacer26-11-10: Ændring af rekvisitionsmønster på D-vitamin 
spacerspacer14-10-10 : Gelrør procedureændring 
spacerspacer04-10-10 : Laboratorievejledning for KKA, SHS på nettet 
spacerspacer14-09-10 : Optimering af analyseanvendelsen 
spacerspacer13-08-10 : Etiket problemer på blodtagningsrør 
spacerspacer01-08-10: Status for kvalitetssikring/parallel kontroller 
spacerspacer14-06-10 : Manglende svar i uge 21 og 22 
spacerspacer02-06-10 : Indsendelse af kvalitetskontrol skemaer 
spacerspacer01-06-10 : Ændringer i forbindelse med blodbanksanalyser, herunder typebestemmelse. 
spacerspacer06-04-10 : Analyse nedlæggelse/ændringer 
spacerspacer05-02-10 : Undersøgelse af RhD negative gravide i 35 uge 
spacerspacer04-01-10 : Information fra Klinisk Immunologisk afdeling. 
spacerspacer2009 
spacerspacer22-10-09 : P-Creatininium,stofk.(enz.) 
spacerspacer20-07-09 : Kvalitetsforbedring af prøvemateriale 
spacerspacer22-06-09: Ændringer for Glucose og SR 
spacerspacerBestillingsseddel til praksis 
spacerspacer18-05-09: Ændringer af kopisvarmodtagere 
spacerspacer16-02-09 : Effektivisering af analyseanvendelsen 
spacerspacer16-01-09 : Rettelse til information vedr. lipidanalyser fra den 05.01.09 
spacerspacer05-01-09 : Lipidanalyser efter den 10. januar 2009 
spacerspacer2008 
spacerspacer09-12-08 : Laboratoriekonsulenter 
spacerspacer22-09-08 : Ambulatoriers anvendelse af Hotel-funktionen og printerjustering i WebReq 
spacerspacer27-08-08 : Kopisvar, egne analyser og henvisning til indkaldelse 
spacerspacer30-06-08: Ny analyse til antinukleære antistoffer gældende fra 01.07.08 
spacerspacer19-06-08: Nyheder, gelglas og PTB-blanketter 
spacerspacer02-06-08: Vitamin D 
dotBlodprøver, Biokemi og Immunologi 

IRS - MÅ IKKE SLETTES - Banners i venstre side 

IRS - MÅ IKKE SLETTES - Information til praksis - Banners i højre side 

Oprydning - Overblik 
dotSideoversigt 
dotÆldste sider 


Vis grundstruktur

Siden er sidst opdateret 24-2-2020Sygehus Sønderjylland | Kresten Philipsens Vej 15 | 6200 Aabenraa | Tlf. 79 97 00 00 | shs.kontakt@rsyd.dk