Dette er tekstversionen af Om Røntgen & Skanning
Klik her for at komme til den grafiske version af Om Røntgen & Skanning

Forside - Læs op - Sitemap


Om Røntgen & Skanning


Patient liggende i CT skanner til lungebiopsi

Røntgen og Skanning ved Sygehus Sønderjylland er samlet i en afdeling med fælles ledelse.

Røntgen & Skanning  udfører billeddiagnostik og invasive procedurer i forhold til patienter henvist fra afdelinger og ambulatorier ved Sygehus Sønderjylland samt fra primærsektoren og patienter henvist fra andre regioner.

Røntgen & Skanning  udfører alle typer af radiologiske undersøgelser: 

Røntgen & Skanning  varetager yderligere beskrivefunktionen, og har apparatur og strålehygiejnisk ansvar på Dansk Gigthospital i Sønderborg.

Antal undersøgelser

 Det årlige undersøgelsestal i afdelingen er ca. 220.000

Personale

Personalet består af et veluddannet, engageret personale med en bred alderssammensætning.

Følgende faggrupper er repræsenteret i afdelingen:

Ledelsen er kendetegnet ved værdibaseret ledelse efter målstyringsprincipper.

Arbejdsmiljø og patientsikkerhed

Arbejdsmiljøet er kendetegnet ved kvalitet og selvstændighed. Afdelingen arbejder engageret med kvalitet og udvikling omkring risikostyring og patientsikkerhed herunder kvalitetssikring i relation til røntgenbekendtgørelsen.

Digitalisering

Afdelingen er FULDT digitaliseret med RIS/PACS implementeret.

Uddannelse

Afdelingen varetager videreuddannelse af yngre læger til speciallæge i radiologi. Afdelingen er endvidere praktiksted for radiografer.
Afdelingen har desuden uddannelsesforpligtigelse for sekretærelever. 

Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk