Dette er tekstversionen af 16-02-09 : Effektivisering af analyseanvendelsen
Klik her for at komme til den grafiske version af 16-02-09 : Effektivisering af analyseanvendelsen

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


16-02-09 : Effektivisering af analyseanvendelsen


                                                                                                               Klinisk Kemisk Afdeling, SHS

                                                                                                              16. februar 2009

Til alle praktiserende læger

  

Effektivisering af analyseanvendelsen

 

Vi har gennemgået vores analyseforbrug med henblik på optimering af forbruget og forventer følgende iværksat fra og med onsdag den 18. februar 2009 (tilsvarende effektivisering på sygehusene) :   

 

1. Alle læger opfordres til at bruge færre analyser, f.eks. ved at kontrollere hvad der allerede foreligger af svar på tidligere ordinerede analyser og ved at bestille færre profil- og analysegentagelser.

Vi planlægger snarlig udsendelse til de mest forbrugende ydernumre af gennemsnitsforbruget pr. læge med angivet effektiviseringsmål (op til 30% analysetals reduktionsmål for de mest forbrugende).

 

2. Analyser, der ophører:

P- Chrom og P-Aluminium.

P-Retinoler, P-betaCaroten, P-Ascorbat og P-alfaTocopherol.

P-Triacylglycerollipase (brug S-Amylase(pancreasspecifik) i stedet for).

P-Lactatdehydrogenase, isoenzymer.

P-Lysozym (brug evt. P-Angiotensinconverterende enzym i stedet for).

P-Pneumokok antistof (har kun indikation ved evt. 5 års kontrol af  vaccinerede splenectomerede patienter. Hos disse relativt sjældne patienter aftales analyse for hver enkelt undersøgelse). Se SSI vejledning.

P-Legionella antistof(LAT). Kan ikke anvendes til at stille diagnosen Legionella infektion i den akutte sygdomsfase. Se SSI vejledning.

P-Alifatisk carboxylat(C6-C20).

U-Katekoaminer incl. U-Vanilylmandelat nedlægges og erstattes af P-Chatecholaminmetabolit (metanephrin og normetanephrin).
Prøve: 2,5 ml EDTA plasma (heparinplasma kan anvendes) taget efter, at patienten 
har hvilet mindst 15 minutter. Plasma skal sendes på tøris, hvorfor prøven skal tages på laboratoriet. Svartid ca. 2 uger. Metanephriner vurderes i dag at have højeste sensitivitet og specificitet for phæochromocytom.

 

3. P-Methylmalonat ordinationen bør i det væsentlige ophøre.

Man kan forholde sig som følger (P-Folat og P-Jern forudsættes normale):

a. P-Cobalamin i intervallet 175-250 pmol/l tyder på, at patienten er i negativ B12 balance. Kan f.eks. behandles med 1 tablet TrioBe 2 gange om ugen og kontrol af S-Cobalamin (efter ca. 1 uges tabletpause) efter ca. ½ års behandling.

b. P-Cobalamin < 175 pmol/l sandsynliggør, at patienten er nær, evt. har en mangeltilstand. Årsagen kan evt. efter vurdering udredes (kost, atrofisk gastritis evt. perniciøs anæmi, ileitis/Crohn, leukopeni, myelomatose, aplastisk anæmi, jern eller folat mangel m.fl.). Ofte behandles klassisk med intramuskulære cobalamininjektioner.
Tabletbehandling er en option f.eks. i S-Cobalamin koncentrations-området mindre end 175 pmol/l, hvor patienten ikke har
symptomer på cobalaminmangel. I sådanne tilfælde kan der f.eks. forsøges med 1 tablet TrioBe dgl. i 50 dage og kontrol af S-Cobalamin efter ca 1 uges tabletpause. Se f.eks. Clin Lab Haem 2003, 25, 161-6.
Retter
S-Cobalamin sig, skal der i reglen følges op med f.eks. 1-2 tabletter TrioBe pr. uge.

 

Med venlig hilsen

 

Klinisk Kemisk Afdeling, SHS

Ledende overlæge Henning Jelert

Tlf.: 74182380.

Fax.: 74182387

E-mail: henning.jelert@shs.regionsyddanmark.dk

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk