Dette er tekstversionen af Svarafgivelse på indlagte og ambulante patienter samt på sendeprøver
Klik her for at komme til den grafiske version af Svarafgivelse på indlagte og ambulante patienter samt på sendeprøver

Forside - Læs op - Sitemap


Svarafgivelse på indlagte og ambulante patienter samt på sendeprøver


Analyseresultater på rutineprøver afleveres den dag, som analyserne udføres.
Fremskyndede svar afleveres indenfor 3 timer og hastesvar indenfor 1 time efter blodprøvetagning.

"Sendt" betyder, at prøven er sendt videre til et andet laboratorium. Svar fra fremmede laboratorier sendes normalt direkte til den rekvirende afdeling eller læge.

Såfremt et analyseresultat ligger udenfor alarmgrænsen, vil det blive meddelt rekvirenten pr. telefon.

Udenfor praktiserende lægers åbningstid afleveres unormale resultater til lægevagten tlf. 76 43 97 80 eller 76 43 97 90.

Telefonisk forespørgsel og svarafgivelse

Telefoniske forespørgsler angående analyseresultater og ønsker om faxsvar bør så vidt muligt undgås.

 

Seneste opdatering 23.07.13
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk