Dette er tekstversionen af 31-03-11: Rhesusprofylakse ændring
Klik her for at komme til den grafiske version af 31-03-11: Rhesusprofylakse ændring

Forside - Læs op - Sitemap


31-03-11: Rhesusprofylakse ændring


Ændret håndtering af Rhesus (RhD) profylakse fra 1. april 2011.

 

Antistofscreentesten af RhD negative gravide, som aktuelt udføres i graviditetsuge 35, ændres til graviditetsuge 25, dvs. sammenfaldende med 2. lægeundersøgelse hos praktiserende læge.

Undersøgelsen suppleres med RhD typebestemmelse af det ventede barn med henblik på rhesusprofylaktisk behandling i graviditetsuge 29 af RhD negative gravide, der venter et RhD positivt barn. Baggrunden er, at man hermed vil kunne nedbringe antallet af RhD immuniserede gravide.

Der henvises i øvrigt til Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for svangreomsorgen, 2009.

 

Sundhedsstyrelsen anbefaler to nye tiltag, som for Sygehus Sønderjyllands vedkommende er klar til ikrafttrædelse pr. 1. april 2011:

 

  1. Alle RhD negative gravide får tilbudt en analyse, som viser, om de bærer et RhD positivt foster. Prøven udføres på moderens blod i graviditetsuge 25. Prøven tages i forbindelse med 2. svangreundersøgelse hos egen læge.


  1. Såfremt den gravide bærer et RhD positivt foster, tilbydes hun i graviditetsuge 29 en anti-D injektion på den fødegang, hvor hun planlægger at føde.

 

Håndtering af blodprøven i graviditetsuge 25

 

 

Svarene på prøverne tilkommer rekvirerende læge samt fødegangen på Sønderborg Sygehus. Fødegangen tager kontakt til de kvinder, der skal tilbydes anti-D og står for at injicere anti-D i graviditetsuge 29.

  

Har du/I spørgsmål til ovenstående, kontakt da venligst Klinisk Immunologisk Afdeling, Sønderborg Sygehus, på bioanalytiker-vagtnummer 7418 2123 eller overlæge Svend Erik Hove Jacobsen på 7418 2129.

 

Vi vil gerne benytte lejligheden til at rette opmærksomheden på føtomaternelle blødninger generelt. RhD negative gravide, som har en betydende føtomaternel blødning, skal allerede fra gestationsalder 8+0 have anti-D og dette HURTIGST MULIGT inden for 48 timer. Hvis du/I har mistanke om føtomaternel blødning, kontakt da venligst vagthavende læge på Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling i Sønderborg eller Haderslev.

 Med venlig hilsen

 Lægerne
Gynækologisk-Obstetrisk og Klinisk Immunologisk Afdeling
Sygehus Sønderjylland

 

Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk