Dette er tekstversionen af Befordring
Klik her for at komme til den grafiske version af Befordring

Forside - Læs op - Sitemap


Befordring


Transport til og fra sygehuset_forside.jpg

Som hovedregel skal du selv sørge for at komme til og fra sygehuset og selv betale for transporten. Alene det, at du ikke har adgang til bus eller tog, berettiger ikke til transport eller refusion.

Skal du til behandling eller genoptræning i Ergo- og Fysioterapien, kan du få siddende transport, hvis du opfylder kravene.

Terapeuten vurderer, at du af helbredsmæssige årsager ikke kan benytte offentlige transportmidler

samt: 

eller:


Befordring bestilles af Ergo- og Fysioterapiens sekretær efter aftale med dig.

 

Refusion

Der ydes tilskud til dine transport-udgifter til træning eller behandling, hvis du opfylder kravene.

Henvend dig til sekretæren om ansøgning af refusion.

Befordringsregler finder du på regionens hjemmeside.





Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk