Dette er tekstversionen af 11-07-14: Ændring i rekvirering af thyreoidea analyser
Klik her for at komme til den grafiske version af 11-07-14: Ændring i rekvirering af thyreoidea analyser

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


11-07-14: Ændring i rekvirering af thyreoidea analyser


Der er den 25. juni sket en ændring i håndtering af rekvirerede thyreoidea analyser, således at dobbeltanalysering kan undgås.

 

 1. Ved rekvirering af både Thyrotropin, diagnostisk;P (TSHD) og Thyrotropin;P (TSH) er det kun TSHD, der analyseres. Ved TSH vil der som svar stå: Se lab.vejl.
   
 2.  Ved rekvirering af både TSHD og for eksempel Thyroxin;P (T4) vil der, såfremt TSHD giver et resultat imellem 0,40 x 10-3 IU/L og 4,0 x 10-3 IU/L,  , kun være dette resultat, der bliver afgivet. Ved T4 vil der stå: Se lab.vejl.
  Hvis TSHD er mindre end eller lig med 0,40 x 10-3 IU/L eller større end eller lig med 4,0 x 10-3 IU/L  udføres Thyroxin;P (T4) og teksten: Se lab.vejl.  vil blive overskrevet med et numerisk resultat.
  Ovenstående gælder selvfølgelig også, såfremt man bestiller TSHD sammen med Triiodthyronin;P (T3) eller T-uptake;P (TUP).
   
 3. Er der behov for en thyreoideakontrol, kan der naturligvis bestilles en TSH sammen med T4 og/eller T3 og/eller TUP.Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk