Dette er tekstversionen af 15-02-16: Ændret beregning af estimeret glomerulær filtrationsrate (eGFR)
Klik her for at komme til den grafiske version af 15-02-16: Ændret beregning af estimeret glomerulær filtrationsrate (eGFR)

Forside - Læs op - Sitemap


15-02-16: Ændret beregning af estimeret glomerulær filtrationsrate (eGFR)


Beregning af eGFR (estimeret glomerulær filtrationsrate) vil fra 15. februar 2016 ske ved hjælp af en ny formel: en såkaldte CKD-EPIkrea-formel uden racekorrektion.

eGFR-resultatet rapporteres som bekendt automatisk sammen med alle P-Kreatinin-resultater på patienter > 17 år, og formålet hermed er at erkende begyndende nyrefunktionsnedsættelse inden dette afspejler sig i forhøjede Kreatinin-resultater.

Flere studier har vist, at den nye formel har en mindre systematisk bias end den tidligere MDRD-formel, specielt ved eGFR >60 ml/min/1,73m², ligesom den også har en lidt bedre præcision. Endvidere har man i flere undersøgelser fundet, at den for alle aldersgrupper giver et bedre estimat af eGFR end MDRD-formlen, der især underestimerer GFR hos personer under 65 år.

Dette beskrives nærmere i rapporten ”Kronisk nyresygdom: ”Analysemetoder og klinisk evaluering. Rekommandationer for vurdering af glomerulær filtrationsrate og albuminuri”, som de nationale selskaber for Nefrologi, Pædiatri og Klinisk Biokemi har udgivet i efteråret 2015. Rapporten kan hentes på et af de tre nationale selskabers hjemmeside, f.eks. www.dskb.dk.

Dansk Selskab for Klinisk Biokemi anbefaler, at ændringen i beregning af eGFR foretages samtidigt ved alle danske sygehuse i februar 2016.

 

Med venlig hilsen

 

Biokemisk og Immunologisk Klinik

Sygehus Sønderjylland
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk