Dette er tekstversionen af Om Patologi
Klik her for at komme til den grafiske version af Om Patologi

Forside - Læs op - Sitemap


Om Patologi


Patologiafdelingen er fysisk placeret på Sygehus Sønderjylland, Sønderborg. 

Patologiafdelingen stiller diagnoser på baggrund af morfologi i væv og celler. Vi arbejder primært med neoplastiske forandringer og sekundært med reaktive, inflammatoriske og degenerative sygdomme. Patologibesvarelsen står centralt inden for kræftdiagnostikken, kan ofte forudsige prognosen og i mange tilfælde vil cancerbehandlingen bestemmes af tumortypen og den enkelte tumors unikke egenskaber (personlig-targeteret behandling).

Patologiafdelingen modtager materiale fra Sygehus Sønderjylland og fra områdets praktiserende læger og speciallæger.  Vi er et team af fagligt dedikerede bioanalytikere, molekylærbiolog, sekretærer og læger, som er opdelt i teams og som arbejder med cytologi, histologi, molekylær patologi på tværs af de lægefaglige områder.

Patologiafdelingen varetager al service indenfor specialet med undtagelse af de ekspertområder, der i henhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger er tillagt regions- eller de højt specialiserede funktioner

Patologiafdelingen kvalitetssikrer de diagnostiske funktioner ved ekstern kvalitetssikring af immunreaktionerne igennem NordiQC  og molekylærpatologien igennem ESP.  

Patologiafdelingen overholder de af sundhedsstyrelsens fastsatte svartider, hvor 90 % af alle pakkeforløb svares til tiden.

Patologiafdelingen deltager aktivt i uddannelse af lægesekretærer, bioanalytikere og yngre læger.   
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk