Dette er tekstversionen af 01-02-18: Nye reference intervaller til børn på hæmatologiske analyser
Klik her for at komme til den grafiske version af 01-02-18: Nye reference intervaller til børn på hæmatologiske analyser

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


01-02-18: Nye reference intervaller til børn på hæmatologiske analyser


Vi ændrer i region Syddanmark referenceområde på hæmatologiske analyser for børn pr. 1. februar 2018.

 

Baggrunden herfor er, der i regi af Dansk selskab for klinisk biokemi er kommet nationale anbefalinger for referenceintervaller på børn. Disse anbefalinger er baseret på en gennemgang af publicerede studier på området. Yderligere information om dette arbejde kan findes på www.dskb.dk.

 

Regionalt er de nationalt anbefalede referenceintervaller på hæmatologiske analyser blevet sammenholdt med vores patientpopulationer og i lyset heraf er der besluttet enkelte afvigelser fra disse nationale anbefalinger. De endelige referenceområder er drøftet med og har været i høring blandt børneafdelingerne i regionen. 

 

 

Venlig hilsen

 

Morten Andersen

Bioanalytikerspecialist – hæmatologi og fertilitet
morten.andersen1@rsyd.dk 
Mobil: 2367 1587

 

Thor Aa. Skovsted

Biokemiker, PhD

thor.aage.skovsted@rsyd.dk

 

   
Mobil: 2130 5790  

 

 

Blodprøver, Biokemi og Immunologi,
Biokemisk Afsnit
Sygehus Sønderjylland, Sønderborg

Sydvang 1, 6400 Sønderborg
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk