Dette er tekstversionen af 15-03-19: To blodprøveglas fra gravide ved første graviditetsundersøgelse
Klik her for at komme til den grafiske version af 15-03-19: To blodprøveglas fra gravide ved første graviditetsundersøgelse

Forside - Læs op - Sitemap


15-03-19: To blodprøveglas fra gravide ved første graviditetsundersøgelse


Blodprøver, Biokemi og Immunologi har hidtil kunnet nøjes med at modtage ét blodprøverør (10 ml EDTA-rør) fra gravide ved første graviditetsundersøgelse. Blodprøverøret anvendes til både blodtypebestemmelse inkl. screentest for irregulære blodtypeantistoffer og test for hepatitis B, hiv og syfilis.

Vi bliver desværre nødt til fra og med mandag den 25. marts 2019 at bede om to blodprøverør.

Vi skal bruge dels det hidtidige EDTA-rør på 10 ml til de blodtypeserologiske analyser, dels et lille EDTA-rør på 3 ml til virus/syfilis-analyserne. Analysenavnet (Type;B gravid, 1.undersøgelse)  ændres ikke, og ved rekvirering får I udskrevet en prøvetagningsblanket indeholdende etiketter til brug for de respektive prøverør.

Eventuelle spørgsmål vedrørende ovenstående kan rettes til:

Svend E. Hove Jacobsen

specialeansvarlig overlæge

Tlf.nr. 799 74705 

Syddansk Transfusionsvæsen,

Vævscenter Sønderjylland,

Blodprøver, Biokemi og Immunologi

Sygehus Sønderjylland

 

 

 

 

 

Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk