Dette er tekstversionen af Øjensygdomme
Klik her for at komme til den grafiske version af Øjensygdomme

Forside - Læs op - Sitemap


Øjensygdomme


Kontaktoplysninger, vejledninger og andre oplysninger til almen praksis og speciallæge praksis fra afdelingen for Øjensygdomme.
 

 


Adresse

Sygehus Sønderjylland, Sønderborg
Øjensygdomme
Sydvang 1
6400 Sønderborg

 


Telefon og e-mail 

Direkte numre:

 


Enhedens navn, lokationsnummer, SHAK-kode (SKS) og SOR-kode

 

Enhedens navn

Lokationsnummer

SHAK-kode

SOR-kode

SHS Øjensygdomme Ambulatorium (Sønderborg)

5790002004315

5000319

 502421000016000

 


Behandlingsspektrum

 

 


Ambulanttilbud

Afdelingen har et lukket ambulatorium, som modtager alle øjenpatienter henvist fra privat praktiserende øjenlæger eller fra andre hospitalsafdelinger elektivt, subakut eller akut.

 


Særlige forhold

De største patientkategorier, der undersøges og behandles i afdelingen, falder inden for områderne grå stær og aldersbetingede maculadegenerationer.

Døgnvagt

Døgnvagt på alle hverdage fra mandag kl. 08.00 til fredag kl. 15.00.

I dagtimerne henviser praktiserende læger primært til praktiserende øjenlæger, der eventuelt henviser videre til Øjensygdomme. Uden for de praktiserende øjenlægers åbningstid (aften og nattetimer) modtager Afdelingen for Øjensygdomme patienter direkte fra praktiserende læger, vagtlæger og skadestuer.

Øjensygdomme har samarbejde med Øjenafdelingen E, OUH Odense, vedrørende vagtberedskabet i weekender og på helligdage. Fredag kl. 15.00 overgår vagtberedskabet til Øjenafdelingen E, OUH Odense, som varetager funktionen for Sønderborg frem til mandag morgen kl. 08.00. Det samme er gældende på helligdage.

 


Andet

>> Oversigt over afdelingens patientinformationer

 


Ledelse

Afdelingsledelse

 

Billede af person
 

Rune Holmbjørn
Ledende overlæge
rune.holmbjorn@rsyd.dk

 

 

 
 Billede af person
 

Tine Gjedsøe Vinum
Konstitueret oversygeplejerske
Tine.G.Vinum@rsyd.dk

  


Læger med speciale/ansvarsområde

 

 


Praksiskonsulent

 

Billede af person
 

Hans Peter Henriksen

hp.henriksen@dadlnet.dk

 

 

 

Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk