Dette er tekstversionen af Afsnit for Kvindesygdomme
Klik her for at komme til den grafiske version af Afsnit for Kvindesygdomme

Forside - Læs op - Sitemap


Afsnit for Kvindesygdomme


Kontaktoplysninger, vejledninger og andre oplysninger til almen praksis og speciallæge praksis fra afsnit for Kvindesygdomme
 

 


Adresse

Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
Kvindesygdomme og Fødsler - Afsnit for Kvindesygdomme
Kresten Philipsens Vej 15
6200 Aabenraa

Derudover findes der ambulatoriefunktion i Tønder og Sønderborg (kontinensambulatorium).

Afsnit for Kvindesøgdomme hører under afdelingen, Kvindesygdomme og Fødsler, som også omfatter afsnit for Fødsler.

 


Telefon og e-mail 

Direkte numre:
 

Aabenraa:  

Ambulatoriet

7997 2100

Forvagt 7997 2125 
Bagvagt 7997 2124

Pakkeforløb

7997 2140

Fax

7997 2116

Tønder:  
Ambulatoriet - sygeplejerske 7997 1245

 


Enhedens navn, lokationsnummer, SHAK-kode (SKS) og SOR-kode

 

Enhedens navn

Lokationsnummer

SHAK-kode

SOR-kode

SHS Kvindesygdomme Ambulatorier

Aabenraa og evt. Tønder - stedet skal derfor præciseres i henvisningen

5790002003653

 5000207

501731000016004

 


Behandlingsspektrum

Vær opmærksom på, at ikke alle ambulatorier har samme behandingsspektrum.

Operationer:

 


Ambulanttilbud

Almengynækologisk ambulatorium - Aabenraa, Tønder

Patientkategorier:

Akutte patienter modtages KUN i  FAM (Fælles Akut Modtagelse) i Aabenraa.

Urogynækologisk ambulatorium - Aabenraa

Patientkategorier:

Fertilitetsambulatoriet - Aabenraa

Samarbejde mellem Fertilitetsklinikken, OUH, og Fertilitetsambulatoriet, SHS Aabenraa. Primær henvisning af sønderjyske fertilitetspatienter skal ske til Fertilitetsambulatoriet, SHS Aabenraaa, hvor de visiteres.

Patienten udredes i Aabenraa, og der lægges en behandlingsplan i samarbejde med Fertilitetsklinikken, OUH. Visse patienter visiteres direkte videre til Fertilitetsklinikken, OUH.

Patientkategorier:

Kontakttelefon: 7997 2140

Screening i tidlig graviditet

Risikovurdering - Aabenraa

Prænatal diagnostik - Aabenraa

Sexologisk Ambulatorium  - Aabenraa

Behandlingstilbuddet i Sexologisk ambulatorium gælder alle regionens patienter med en sexologisk problemstilling, som er for omfattende til praksislægernes egne tidsrammer og kompetencer.

Henvisningsårsager som f.eks.:
 

Henvisning:
Sendes elektronisk til Afsnit for Kvindesygdomme, Aabenraa. Ved henvisning af par skal begge parter henvises, eventuelt anføre begge navne, CPR i samme henvisning. Vigtigt at oplyse patientens telefonnummer.

Behandlere:
Jordemoder og sexologisk rådgiver Mettemarie Perregaard, afdelingslæge og sexologisk rådgiver Phillip Keudel og fysioterapeut Jette Andersen.
Behandlingen er primært baseret på samtaleterapi, og vi arbejder ud fra en anamnese, der omfatter biologi, psykologi og den sociale del af patientens liv. Vi arbejder med alle faktorer på det niveau, der er passende for patienten.

Kontakttelefon 7997 2060 eller 7997 2170, Sexologisk Ambulatorium.

Vi kan desværre ikke behandle patienter, som har behov for tolkebistand.

 


Særlige forhold

Visitation af vandrejournal/svangrejournal

Svangre- og vandrejournaler vedrørende gravide, der ønsker at føde i Sygehus Sønderjylland, føde hjemme og/eller følges i en jordemoderkonsultation under Sygehus Sønderjylland, visiteres i Aabenraa. Svangre- og vandrejournal - kopi til både svangreambulatoriet og jordemoderkonsultation - bedes derfor sendt til:

Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
Kvindesygdomme og Fødsler
Kresten Philipsensvej 15
6200 Aabenraa

En grundig udfyldt journal er meget vigtig for korrekt visitation, herunder blandt andet oplysning om, hvor den gravide ønsker at gå i jordemoderkonsultation, så ambulatoriet kan videresende vandre- og svangrejournalen til den rette konsultation.

Husk opdatering af FMK, idet vandre- og svangrejournal fungerer som henvisning.

Hvis en gravid ønsker at føde på et andet sygehus end Sygehus Sønderjylland og ikke skal følges i svangreambulatoriet under Sygehus Sønderjylland, men gerne vil tage imod tilbud om jordemoderkonsultation i Sygehus Sønderjylland regi, skal vandre- og svangerskabsjournal sendes direkte til den pågældende jordemoderkonsultation.

 


Andet

>> Oversigt over afsnittets patientpjecer

 


Ledelse

Afdelingsledelse

Britta Frederiksen-Møller (fra 17-08-2020)
Ledende overlæge
britta.frederiksen@rsyd.dk

 

Lene Geertsen
Oversygeplejerske
lene.geertsen@rsyd.dk

 

Trine Andersen
Konst. chefjordemoder
trine.andersen1@rsyd.dk

 

Afsnitsledelse

Anne Pors Christensen
Afdelingssygeplejerske
anne.pors.christensen@rsyd.dk
 

 


Læger med speciale/ansvarsområde

 

 


Praksiskonsulent

Mette Lintrup Andersen

 

 

 

 

Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk