Dette er tekstversionen af 17-01-20: Ophør med analyse af tripletest på Hvidovre Hospital
Klik her for at komme til den grafiske version af 17-01-20: Ophør med analyse af tripletest på Hvidovre Hospital

Forside - Læs op - Sitemap


17-01-20: Ophør med analyse af tripletest på Hvidovre Hospital


På vegne af Hvidovre Hospital udsendes følgende information:

Vedr.: Ophør med analyse af tripletest på Hvidovre Hospital d. 1.april, 2020

Klinisk Biokemisk afdeling, Hvidovre Hospital overtog analyse af Triple test (DNK05356 Foster—Misdannelser+Trisomi-relateret syndrom; risiko (liste; proc.)) fra Statens Serum Institut (SSI) 1.oktober, 2018.

Triple-testen nedlægges pr. 1.april, 2020, da analysetallet er stærkt faldende og nu er nede på et antal, der gør det svært at opretholde kvaliteten. De danske føtalmedicinere (Dansk Føtalmedicinsk Selskab) vil ikke fremover anbefale brug af testen.  

Ved ønske om screening på 2. trimester graviditeter anbefales, at man henvender sig for råd og vejledning på den lokale gynækologisk-obstetriske afdeling. 

Venligst informer relevante rekvirenter (praksis).

Med venlig hilsen

Lise Bathum                                                 Lisbeth Mortensen

Ledende overlæge, Ph.d.                               Ledende bioanalytiker 

Klinisk Biokemisk Afdeling, Hvidovre Hospital.

Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk