Dette er tekstversionen af Forskerservice
Klik her for at komme til den grafiske version af Forskerservice

Forside - Læs op - Sitemap


Forskerservice


Vi hjælper dig med dit forskningsprojekt fra start til slut 

At gennemføre et forskningsprojekt fra den første idè til den færdige publicerede artikel, er et stort arbejde, som kræver mange og meget forskellige kompetencer. Derfor dør mange projekter undervejs.

Forskerservice er et samarbejde mellem en række personer på Sygehus Sønderjylland (SHS), som ønsker at hjælpe afdelinger og medarbejdere uden forskningserfaring, til at gennemføre et forskningsprojekt. Forskerservice er etableret for eet år og finansieret af regionale midler, øremærket til styrkelse af forskning på sygehusene. Medarbejdere i Forskerservice

Det er visionen med Forskerservice, at vi hjælper afdelinger uden særlig erfaring med forskning, fra start til slut. Vi deler vores kompetencer og erfaring, med jeres engagement og viden om jeres speciale. Sammen sikrer vi, at I når i mål med jeres forskningsprojekt.

Vi har som mål, at vi har hjulpet alle afdelinger uden selvstændig forskningsenhed frem til at få indsendt mindst én artikel i løbet af 2020 til et videnskabeligt tidsskrift.  

Det er også visionen, at afdelingens medarbejder(e) efter projektet er gennemført, har fået lært noget af processen, så det bliver lidt lettere at lave nye projekter. Vi tilbyder derfor også en række ”pakkeløsninger” med undervisning mm., som man kan tage, når man når det sted i processen, hvor man har brug for netop denne viden.

 

Hvem kan benytte Forskerservice?

 

Hvilke typer projekter kan Forskerservice hjælpe med?

 

Forventninger til afdelingen

 

Hvordan er processen fra henvendelse til publicering af artikel?

Kontakt os på: Forskerservice.SHS@rsyd.dk

 

Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk