Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | tysk flag engelsk flag |

30-06-08: Ny analyse til antinukleære antistoffer gældende fra 01.07.08

Prøvetagning, indsendelse og fortolkning i forhold til øvre referencegrænse er uændret.

 

For næmere fortolkning henvises til :

Til rekvirenter af ANA og anti-dsDNA ved mistanke om bindevævssygdomme.

Gældende fra 01.07.08 ophører ANA Hep2 analyse. I stedet for etableres ANA EliA Symphony analyse. I modsætning til ANA Hep2 vil ANA EliA Symphony ikke være positiv ved forekomst af antidsDNA.

Ved rekvirering af ANA analysen vil vi derfor fremover både foretage ANA-screening og dsDNA–antistof kvantitativ bestemmelse.

ANA anvendes ved formodning om bindevævssygdom (se neden for)

ANA EliA Symphony påviser antistoffer mod 7 antigener (U1–RNP, Sm, SSA/Ro, SSB/La, Scl–70, Centromer og Jo–1).  Der gives et samlet screeningssvar for de ANA relaterede antistoffer. Analysen vil ikke påvise andre kendte, ukendte eller uspecifikke antistoffer der tidligere fandtes ved ANA Hep2.

ANA screeningssvar

arb. enh./l

tolkning

aktion

 

<0,7

negativt

svar afgives

 

0,7–1,0

tvivlsomt

svar afgives

(evt. gentagelse afhængig af klinik)

 

>1,0

positivt

Svar afgives.

(kan udspecificeres afhængig af klinik)

Hvis ANA svaret er positivt kan kvantitativ bestemmelse af de enkelte antistoffer udføres separat. Blodprøver med positiv ANA opbevares i 3 uger. Der kan derfor efterfølgende bestilles karakterisering af specifikt antistof på baggrund af de konkrete kliniske fund. Vagthavende læge på gigthospitalet kan evt. kontaktes på 40159416.

Efter overgang fra ANA Hep2 til ANA EliA Symphony falder andelen af positive prøver fra primærsektoren fra 12,4% til 3,5%. Det skyldes at brug af specifikke antistoffer i ANA EliA Symphony medfører at tidligere uspecifikke reaktioner ikke længere angives.

Anti-dsDNA anvendes ved formodning om systemisk lupus erythematosus (SLE) eller begyndende opblusning af denne sygdom.

 

dsDNA svar

IU/l

tolkning

aktion

 

<10

negativt

svar afgives

 

10–15

tvivlsomt

svar afgives

 

>15

positivt

svar afgives

 Positiv anti-dsDNA findes hos 2,3% af blodprøver fremsendt til analyse af ANA fra primærsektoren.

  Sygdomme, antistof prævalens og specificitet

Auto antigen

Sensitivitet

Klinik

dsDNA

SLE: 50–70 %

Mistanke om autoimmune sygdomme, især systemisk lupus erythematosus (SLE). Diagnostisk specificitet >90%.

RNP

SLE: 30 %
MCTD: 100 %

MCTD er defineret ved højt niveau af RNP–antistoffer.

Sm

SLE: 15 %

Markør for SLE (Diagnostisk specificitet >95%)

SSA/Ro

SLE: 30 %
Sjøgren: 50 %
Neonatal Lupus: > 95%

Høj risiko for neonatal lupus hvis mater er SSA/Ro og SSB/La positiv

SSB/La

SLE: 20 %
Sjøgren: 30 %

SSB/La antistoffer er næsten altid til stede samtidigt med SSA antistoffer; er mere specifikt for Sjögren's syndrom end SSA/Ro

Scl–70

Sclerodermi:15 %

Specifik markør for sclerodermi (diagnostisk specificitet >90 %)

Centromer
(CENP–B)

Sclerodermi: 40 %

Primært hos patienter med limiteret form for sclerodermi (diagnostisk specificitet >90%)

Jo–1

Poly/Dermato–myositis: 25%

Jo–1 positive patienter har ofte sværere sygdom (ofte med lungeinvolvering) og respondere ofte dårligt på terapi. Høj diagnostisk specificitet.

 

De følgende rekommandationer beskriver brug af ANA-screening og ds-DNA til diagnosticering af bindevævssygdomme hos voksne.

 

Anbefaling 1: ANA er ikke indiceret

ANA test skal ikke tages uden at bindevævssygdom er en klinisk mulighed

ANA test er ikke anvendelig for konfirmering af leddegigt, spondylartrit eller slidgigt.

ANA test skal ikke tages ved træthed, rygsmerter eller andre muskel/skelet smerte med mindre de er ledsaget af en eller flere af de i Anbefaling 2 anførte fund.

 

Anbefaling 2: ANA er indiceret

ANA test er anvendelig hvis anamnese og klinisk fund viser tegn på bindevævsygdomme som systemisk lupus erythematosus (SLE), scleroderma, Sjögren’s syndrom eller polymyositis/dermatomyositis. Disse patienter præsenterer sig med en eller af følgende fund som ikke kan forklares af anden årsag:

 

Artritis

Pleuritis eller pericarditis

Fotosensitivt udslæt

Biokemisk nyrepåvirkning (albuminuri, creatinin forhøjelse)

Hæmolytisk anæmi, trombocytopeni eller lymfopeni

Hudforandringer forenelig med scleroderma, dermatomyositis eller vasculit

Nyopstået Raynaud’s fænomen

Slimhindesår eller tørhed

Udtalt muskelkraftnedsættelse

Neurologiske fund (psykose/epilepsi)

 

Efterfølgende karakterisering af specifikt antistof er kun relevant hvis Screening ANA er positiv og skal da altid ske målrettet på baggrund af de konkrete kliniske fund.

 

Anbefaling 3: Gentagne ANA er sjælden indiceret

ANA skal kun tages én gang

Positive ANA behøver ikke at blive gentaget. Ændringer i niveau korrelerer ikke med sygdoms aktivitet.

Negative test behøver sjældent at blive gentaget

Hvis der er stærk klinisk mistanke om bindevævssygdom eller sygdomsforløbet kræver diagnostisk revurdering, kan gentagelse af ANA være indiceret

Anti-dsDNA kan gentages ved formodning om begyndende opblusning af kendt systemisk lupus erythematosus (speciallægeopgave).

 

Kim Hørslev-Petersen

Gråsten Gigthospital

26.06.08


Siden er sidst opdateret 30-6-2008Tilgængelighedserklæring | Om hjemmesiden | Sitemap | Kontakt os