Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | tysk flag engelsk flag |

Sygehus Sønderjylland

31-05-11: Rekvirering af klinisk Immunologiske analyser.

Pr. 1. juni 2011 rekvireres følgende klinisk immunologiske analyser

under fanen ”BLODBANK” i WebReq/Klinisk Kemi

 

Ved rekvirering af nedenstående analysepakker udføres de anførte analyser:

 

 

Analysepakke

Anvendelse

Analyser, der indgår

Akut hepatitis

Mistanke om akut hepatitis infektion

Anti-HAV IgM

HBsAg

Anti-HBc

Anti-HCV

 

Hepatitis B

Mistanke om hepatitis B (evt. overstået)

HBsAg

Anti-HBc

 

Hepatitis C

 

Mistanke om hepatitis C (evt. overstået)

Anti-HCV

HIV-infektion

 

Mistanke om hiv-infektion

HIV Ag/Ab

Stikuheld/eksponering

0-prøve (i forbindelse med stikuheld/eksponering)

3 måneder efter stikuheld/eksponering

6 måneder efter stikuheld/eksponering

 

HBsAg

Anti-HCV

HIV Ag/Ab

samt anti-HBs ved 0-prøven

Inden længe åbnes endvidere for rekvirering af:

Syfilisantistof

 

Mistanke om syfilis

Antistof mod Treponema Pallidum

     

Ved rekvirering af enkeltanalyser skal de ønskede analyser angives:

 

 

Analyser

Anvendelse

Analyser, der kan vælges mellem

Separate virusanalyser

De ønskede analyser skal angives

Anti-HAV IgG

HBsAg

Anti-HBs

Anti-HBc

HBeAg

Anti-HBe

Anti-HCV

HIV Ag/Ab

 

Genomisk hepatitis/HIV

De ønskede analyser skal angives

(kun på særlig indikation)

HBV-DNA

HCV-RNA

HIV-1-PCR (DNA) (kun efter særlig aftale)

 

 

Besvar venligst de spørgsmål, der fremkommer i forbindelse med rekvireringen.

 

Der udskrives en særskilt prøvetagningsblanket (PTB) til de analyser, der findes i WebReq under ”BLODBANK”. PTB’en skal medsendes prøverne, men der skal ikke længere medsendes en specialrekvisition fra Klinisk Immunologisk Afdeling.

 

Vigtigt:Kom røretiketten på prøverøret inden prøvetagningen. Bed patienten oplyse navn og CPR-nr. under prøvetagningsproceduren og kontroller identiteten mellem patient og røretikette.

 

Rørtype: 9 mL K2-EDTA

 

Følgende analyser kan udføres på samme rør:

  • Akut hepatitis
  • Hepatitis B
  • Hepatitis C
  • HIV-infektion
  • Stikuheld/eksponering
  • Separate virusundersøgelser

 

Ved rekvirering af følgende undersøgelser skal der tages et separat rør:

  • HBV-DNA
  • HCV-RNA
  • HIV-1-PCR (DNA)

 

 

Med venlig hilsen

 

Dorthe Michelsen                                                                                                                                                     Svend E. Hove Jacobsen

bioanalytiker m/specialistfunktion                                                                                                        ledende overlæge

 

Viruslaboratoriet, tlf. 74 18 21 18

Klinisk Immunologisk Afdeling

Sygehus Sønderjylland, Sønderborg

30.5.2011-webreq

 


Siden er sidst opdateret 31-5-2011
Klinisk Kemisk AfdelingTilgængelighedserklæring | Om hjemmesiden | Sitemap | Kontakt os