Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | tysk flag engelsk flag |

Sygehus Sønderjylland

Forskerservice

Vi hjælper dig med dit forskningsprojekt fra start til slut 

At gennemføre et forskningsprojekt fra den første idè til den færdige publicerede artikel, er et stort arbejde, som kræver mange og meget forskellige kompetencer. Derfor dør mange projekter undervejs.

Forskerservice er et samarbejde mellem en række personer på Sygehus Sønderjylland (SHS), som ønsker at hjælpe afdelinger og medarbejdere uden forskningserfaring, til at gennemføre et forskningsprojekt. Forskerservice er etableret for eet år og finansieret af regionale midler, øremærket til styrkelse af forskning på sygehusene. Medarbejdere i Forskerservice

Det er visionen med Forskerservice, at vi hjælper afdelinger uden særlig erfaring med forskning, fra start til slut. Vi deler vores kompetencer og erfaring, med jeres engagement og viden om jeres speciale. Sammen sikrer vi, at I når i mål med jeres forskningsprojekt.

Vi har som mål, at vi har hjulpet alle afdelinger uden selvstændig forskningsenhed frem til at få indsendt mindst én artikel i løbet af 2020 til et videnskabeligt tidsskrift.  

Det er også visionen, at afdelingens medarbejder(e) efter projektet er gennemført, har fået lært noget af processen, så det bliver lidt lettere at lave nye projekter. Vi tilbyder derfor også en række ”pakkeløsninger” med undervisning mm., som man kan tage, når man når det sted i processen, hvor man har brug for netop denne viden.

 

Hvem kan benytte Forskerservice?

 • Forskerservice er primært for de afdelinger på Sygehus Sønderjylland, som ikke har egen forskningsenhed.
 • Hvis en afdeling med egen forskningsenhed ønsker at gennemføre et projekt, som ligger udenfor forskningsenhedens kompetence kan man også henvende sig til Forskerservice
 • Specialestuderende i kandidatuddannelserne, master- og diplomstuderende, læger i hoveduddannelsesstilling kan også benytte Forskerservice, såfremt deres projekt indgår i eller kan udvikles til et forskningsprojekt.  

 

Hvilke typer projekter kan Forskerservice hjælpe med?

 • Projektet skal have en størrelse, så det kan publiceres videnskabeligt. Hvis du er i tvivl om det, så henvend dig, så vurderer vi det i fællesskab eller kommer med forslag til projektet.
 • Inden for kvantitative projekter (hvor vi tæller og laver statistik på data) kan vi bl.a. hjælpe med registerstudier og epidemiologiske studier, diagnostiske studier og interventionsstudier.
 • Inden for kvalitative projekter kan vi bl.a. hjælpe med metasynteser, interviewerundersøgelser og deltagerobservation.
 • Vi hjælper også gerne med systematiske reviews og metaanalyser.
 • Vi hjælper ikke med kvalitetssikrings- eller udviklingsprojekter, med mindre de kan udvikles til et egentligt forskningsprojekt. Hvis du er i tvivl, så henvend dig, og så vurderer vi det i fællesskab.

 

Forventninger til afdelingen

 • Afdelingsledelsen skal altid orienteres om og acceptere en henvendelse fra en medarbejder inden Forskerservice kan yde støtte. Afdelingsledelsen skal der stå cc på mail med henvendelsesblanket (trin1 i processen).
 • Det forventes, at de(n) medarbejdere fra afdelingen, som henvender sig til Forskerservice, gør et betydeligt stykke arbejde selv, både for projektet, men også for at lære noget af forskningsprocessen via denundervisning og supervision, som vi tilbyder og skræddersyr til den enkelte deltager.
 • Forskerservices medarbejdere er aflønnet af SHS og kan bruges af afdelingerne uden beregning.
 • Forskerservice har ikke økonomiske midler til frikøb af personale eller drift af projekter, men kan hjælpe med at ansøge fonde og SHS om frikøb.

 

Hvordan er processen fra henvendelse til publicering af artikel?

Kontakt os på: Forskerservice.SHS@rsyd.dk

 


Siden er sidst opdateret 17-2-2020Sygehus Sønderjylland | Kresten Philipsens Vej 15 | 6200 Aabenraa | Tlf. 79 97 00 00 | shs.kontakt@rsyd.dk