Skip til primært indhold

Alarmgrænser

Oversigt over alarmgrænser på laboratorieprøver

Analyseresultater uden for de nedennævnte alarmgrænser vil snarest muligt blive meddelt rekvirenten.

Såfremt analyser med * giver et resultat, der ligger uden for grænserne, vil det ikke blive meddelt rekvirenten, når der inden for de seneste 2 uger har været et resultat, der lå uden for grænserne.

Såfremt analyser med ** giver et resultat, der ligger uden for grænserne, vil det blive meddelt rekvirenten, selvom analysen ikke er rekvireret.

Analyse Reference/vejledende
terapeutisk interval
Enhed Alarmgrænse

P—Bilirubin ( <15 år)

(For analyser rekvireret fra praksis)

se analysesiden µmol/L  større end 300

P(neonatal) - Bilirubin (< 15 år)

(For analyser rekvireret fra praksis)

se analysesiden µmol/L større end 300
P—Bilirubin konjungeret (barn <6 mdr) se analysesiden µmol/L større end 17
P—Calcium(II); stofk. 2,15 - 2,55 mmol/L mindre end 1,50
større end 3,10
P—Calcium(II); stofk.(korr) 2,15 - 2,55 mmol/L mindre end 1,90
større end 3,00
P—Calcium-ion(frit); stofk.
(pH=7,40)
se analysesiden mmol/L mindre end 0,80
større end 1,50
P—Carbamazepin; stofk. 20 - 50 µmol/L større end 80
P—Carbamid; stofk. se analysesiden mmol/L større end 40*
P—Hb(Fe;B)—Carbonmonoxid hæmoglobin(Fe); stoffr.**  mindre end 0,02 for ikke rygere   større end 0,20**
P—Creatininium; stofk.(enz.)* k:  45 - 90
m: 60 - 105
µmol/L
µmol/L
større end 525*
større end 525*
P—Digoxin; stofk. 0,9 - 2,6 nmol/L større end 3,0
P—Gentamicin; massek. mindre end eller lig med 0,5 mg/L større end 3,0
P(vB)-Glucose; stofk. (0-3 dage)   mmol/L

mindre end 2,5

større end 11,0

Glukose; stofk. (< 18 år) 3,1-11,0 mmol/L

mindre end 3,1

større end 11,0

P(aB)-Glucose; stofk. (< 18 år)   mmol/L mindre end 3,1

større end 11,0

P(vB)-Glucose; stofk. (< 18 år)   mmol/L mindre end 3,1

større end 11,0

P(kB)-Glucose; stofk. (< 18 år)   mmol/L mindre end 3,1

større end 11,0

P(vB; fPt)-Glucose; stofk.(diagnostisk) (< 18 år) < 7,0 mmol/L mindre end 3,1

større end 11,0

P(kB; fPt)-Glucose; stofk.) (< 18 år) < 7,0 mmol/L mindre end 3,1

større end 11,0

P-Glukose; stofk. (> 18 år) 3,1-11,0 mmol/L

mindre end 3,1

større end 22,0

P(aB)-Glucose; stofk. (> 18 år)   mmol/L mindre end 3,1

større end 22,0

P(vB)-Glucose; stofk. (> 18 år)   mmol/L mindre end 3,1

større end 22,0

P(kB)-Glucose; stofk. (> 18 år)   mmol/L mindre end 3,1

større end 22,0

P(vB; fPt)-Glucose; stofk. (diagnostisk) (> 18 år) < 7,0 mmol/L mindre end 3,1

større end 22,0

P(kB; fPt)-Glucose; stofk.) (> 18 år) < 7,0 mmol/L mindre end 3,1

større end 22,0

B—Hæmoglobin(Fe); stofk. se analysesiden mmol/L mindre end 4,0
 
P—Hydrogencarbonat; stofk.(pCO2=5,3 kPa; 37 °C) 22 - 26 mmol/L mindre end 10
P—Kalium-ion; stofk. 3,5 - 4,4 mmol/L mindre end 2,5
større end 6,0
P—Koagulation, overflade induceret; tid 22 - 28 s større end 100
P—Koagulation, vævsfaktor-induceret; rel.tid(aktuel/norm; INR) se analysesiden   større end 6,0
Csv—Leukocytter; antalk. se analysesiden 106/L større end 100
B—Leukocytter; antalk.* se analysesiden 109/L mindre end 1,0*
større end 40,0*
P—Lithium-ion; stofk. 0,50 - 0,90 mmol/L større end 1,20
P—Natrium-ion; stofk. 136 - 146 mmol/L mindre end 120
større end 160
P—Neutrophilocytter; stofk. se analysesiden 109/L mindre end 1,0
større end 40,0
P—Paracetamol; stofk. mindre end 0,1 mmol/L større end 0,4
P—Phenobarbital; stofk. 40 - 170 µmol/L større end 200
P—Phenytoin; stofk. 40 - 80 µmol/L større end 120
P—Salicylat; stofk. Terapeutisk område afhænger af indikation. mmol/L større end 3,0
P—Theophyllin; stofk. 50 - 110 µmol/L større end 110
B—Thrombocytter; antalk.* se analysesiden 109/L mindre end 25*
P—Valproat; stofk. 350 - 700 µmol/L større end 1500
P—Vancomycin mindre end eller lig med 10 mg/L større end eller lig med 40
APPFWU01V