Skip til primært indhold

Covid-19

Information om forholdsregler i forbindelse med Covid-19 (coronavirus) og graviditet, fødsel og barsel

Klik på + for at se oplysningerne

Har du en corona-infektion eller symptomer herpå, må du ikke være på sygehuset uden særlig aftale (hvis du som patient har brug for behandling). Derudover er der ikke længere særlige corona-restriktioner for, hvor og hvornår pårørende kan deltage, besøge osv.

Som vanligt må én pårørende komme med til scanninger - dog ingen børn.

Ved indlæggelse på fødegangen er der åbent for besøgende i tidsrummet kl. 8-21. Besøgende er velkomne -  dog max. 2 besøgende på stuen, ud over den indlagte og dennes partner.

Ved indlæggelsen på barselsafsnit er der besøgstid kl. 15-17.

Vi beder alle om at overholde de generelle regler med at blive hjemme ved symptomer på corona, holde afstand, spritte hænder osv.

Afvikles som udgangspunkt som et fysisk besøg, men der er mulighed for at gennemføre første graviditetsundersøgelse som telefonkonsultation.

Du skal forinden give besked til jordemoderkonsultationen, hvis du ønsker at gøre brug af telefonkonsultation. Du vil blive ringet op af jordemoderen på det aftalte tidspunkt for konsultation.

Konsultationen kan efter aftale afvikles som telefonkonsultation.

Der er åbent for rundvisning på fødegangen - følg dette link for tilmelding.

Der er selvfølgelig stadig mulighed for virtuel rundvisning - følg dette link.

Der afholdes fødselsforberedelse med fremmøde.

Der er dog fortsat mulighed for at få fødsels- og forældreforberedelse som online-webinar via pc/tablet/mobil hjemmefra. Link til tilmelding.

Vi anbefaler desuden, at du/I henter app'en Mit Sygehus eller besøger vores webside, hvor der er forskellige e-learning muligheder, og hvor der i øvrigt findes mange relevante oplysninger omkring graviditet, fødsel og barsel. Vi kan også anbefale, at du orienterer dig på websiden Tryg med barn

Fødende vil ved indlæggelse få foretaget en test for Covid-19 (coronatest). Partner eller nærmeste pårørende som deltager under fødslen tilbydes ligeledes test for Covid-19. Hvis du har været smittet inden for de seneste 12 uger, udføres testen ikke

Gravide, som skal have foretaget planlagt kejsersnit, skal have taget coronatest 48 timer før indlæggelse.

Ved fødsel med mistanke om eller påvist corona-infektion vil vi have værnemidler på, og du vil blive testet for, om der er tale om en corona-infektion.

Hvis der er tale om Covid-19 infektion, vil den fødende og partner være isoleret på stuen, og der opfordres til brug af værnemidler, når der er personale omkring jer.

Hvis barnet har det godt efter fødslen, så kan I forblive sammen, og kan også, hvis også mor er klar til det, blive udskrevet ambulant.

Vi henstiller til, at du afholder dig fra at møde op til enhver kontakt med symptomer på Covid-19, således også som ledsager til fødsel.

Der er mulighed for hjemmefødsler under forudsætning af, at ingen i husstanden har symptomer på Covid-19. 

 

APPFWU02V