Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | Deutch English |

Gynækologi og obstetrik

 

Vi udfører diagnostik, behandling og pleje inden for kvindesygdomme samt svangreomsorg, fødselshjælp og barselspleje.

Vi har årligt ca. 1700-1800 fødsler, ca. 13.500 ambulante obstetriske og gynækologiske besøg, totalt udføres ca. 1400 operationer, hvoraf 750 sker i dagkirurgisk regi.

Stationære operationer udføres i Aabenraa, mens dagkirurgisk aktivitet foregår i Sønderborg.
 

GYNÆKOLOGI
Afsnit for Kvindesygdomme
Ambulatorium / sengeafsnit

I ambulatoriet modtages henviste patienter til forundersøgelser til sammedags- og elektiv kirurgi, udredning og behandling af gynækologiske lidelser (blødningsforstyrrelser, tidlige graviditetskomplikationer, cyster, prolaps, inkontinens samt gravide under uge 18).

Gynækologisk ambulatorium har 4 undersøgelsesstuer.

Sengeafsnittet består af 4 senge til gynækologiske patienter. Gynækologisk sengeafsnit er et 5-døgnsafsnit. Afsnittet modtager patienter til elektiv gynækologisk kirurgi og andre gynækologiske lidelser. Elektiv kirurgi i Aabenraa foregår 3 dage om ugen.

FAM (Fælles Akut Modtagelse) modtager akutte gynækologiske patienter. Patienterne kan være indlagt i FAM i 48 timer. Ved behov for længere indlæggelse indlægges patienterne i afsnittet for Kvindesygdomme i hverdagene og i afsnittet for Neonatal og Barsel i weekender.

Dagkirurgisk klinik i Sønderborg

Gynækologiske dagkirurgiske indgreb udføres 4 dage/uge.
Der behandles ca. 750 dagkirurgiske patienter årligt.
 

undersøgelsesstue Gyn. klinik
sengestue Gyn. klinik

Undersøgelsesstue, Kvindesygdomme

 

Sengestue, Kvindesygdomme
OBSTETRIK
Afsnit for Fødsler

Jordemodercentre og jordemoderkonsultationer

Jordemødrene varetager graviditetskontroller i jordemoderkonsultationerne i Sønderborg, Haderslev, Aabenraa, Tønder, Skærbæk og Nordborg. Der tilbydes fødselsforberedelse.

Fødemodtagelse

Fødemodtagelsen har akut modtagefunktion for gravide f.eks. grav. prolongata, præeclampsi  etc. De gravide kan være henvist fra praktiserende læger eller jordemoder til kontrol.

Her indlægges gravide med svangerskabsrelaterede sygdomme. Svangrepatienter passes af jordemødre.

Obstetrisk ambulatorium

I ambulatoriet er der 4 scanningsstuer, hvor sygeplejersker og jordemødre udfører ultralydsscanning af gravide (nakkefold, misdannelser og vægtscanning).

Speciallæger varetager kontrol af komplicerede graviditeter samt prænatal diagnostik.

Fødegangen

Fødegangen råder over 6 fødestuer, alle med fødekar. Afdelingen varetager såvel normale fødsler som risikofødsler. I 2017 var der 1812 fødsler.
Vi har Danmarks laveste kejsersnitsfrekvens på 12,1% (2017).

 

fødestue
fødestue med hvileleje

På fødestuen

Neonatal og Barsel (hører til afdelingen for Børn og Unge)

Barsels- og neonatalafsnit

Afsnittet har sengepladser til mødre (og deres børn), hvor moderen har haft en kompliceret graviditet og/eller fødsel, f.eks. kejsersnit, præeklampsi osv., eller hvor barnet har behov for indlæggelse efter fødslen. Vi har kun "familiestuer", hvor både mor og far kan være indlagt sammen med deres præmature barn.

Barselsambulatorium

Barselsambulatoriet modtager mødre med ammeproblemer samt børn der eksempelvis skal have kontrolleret bilirubin og vægt.

stue på neonatalafsnit
stue på barselsafsnit
Neonatalstue Barselsstue

 


Siden er sidst opdateret 19-03-2018
Sygehus SønderjyllandTilgængelighedserklæring | Om hjemmesiden | Sitemap | Kontakt os