Skip til primært indhold

Johnny Lassen

Brugermedlem Udvalg for brugerinddragelse og frivillighed


Hvordan er du bruger af Sygehus Sønderjylland?

Jeg har haft leddegigt i snart 30 år og har derfor brugt sygehusvæsenet en del til mig selv. Desuden har jeg assisteret mine forældre ved deres ambulante besøg og sygehusindlæggelser.

Hvorfor er du medlem af Udvalg for brugerinddragelse og Frivillighed?

Der er brugt mange penge på sygehusene de seneste år og sikkert også i fremtiden. Derfor er det vigtigt, at vi får det til at fungere optimalt og får fuldt udbytte til glæde for patienterne. Jeg har været selvstændig i 43 år og går ind for at ting skal foregå effektivt og ubureaukratisk. Derfor vil jeg gerne bidrage til, at vi fortsat har et godt sygehusvæsen!

Hvornår synes du, at Udvalg for brugerinddragelse og Frivillighed gør en forskel for Sygehus Sønderjyllands brugere?

Vi har været med til at udbygge parkeringspladserne, men det er svært, for så bliver der jo ofte længere at gå, når sygehusene bliver større. Vi har været med til at pege på, at der er for mange genindlæggelser, hvilket kan skyldes for dårlig kommunikation med patienterne. Vi har været med til at presse på for at sikre en bedre kommunikation med patienterne. Kommunikation er en vanskelig ting og opfattes forskelligt. Endvidere er der jo hele det frivillige korps, som støtter og drager omsorg for patienterne.


APPFWU02V