Dette er tekstversionen af Kvalitet
Klik her for at komme til den grafiske version af Kvalitet

Forside - Læs op - Sitemap


Kvalitet


Afdelingen arbejder sammen med direktionen, afdelinger, afsnit, alle stabsfunktioner og alle i kvalitetsorganisationen. Derudover samarbejder afdelingen med Regionshuset og regionens øvrige sygehuse.

Afdelingens ansvarsområder er primært kvalitetsudvikling, Den Syddanske Forbedringsmodel, infektionshygiejne, patientsikkerhed, tværsektorielt samarbejde, brugerinddragelse samt strategisk og organisatorisk udvikling. Det er med dette udgangspunkt, at Kvalitet bidrager til at udvikle værdiskabende forbedringer på Sygehus Sønderjylland.

Formålet med afdelingen er således, at bidrage til at udvikle, implementere og fastholde klinisk, organisatorisk og patientoplevet kvalitet på Sygehus Sønderjylland. 

Kvalitet er inddelt i teams med hver deres ansvarsområder.

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk