Dette er tekstversionen af Økonomi og planlægning
Klik her for at komme til den grafiske version af Økonomi og planlægning

Forside - Læs op - Sitemap


Økonomi og planlægning


Afdelingschef for Økonomi, Planlægning & Kommunikation Jesper Møller-Iversen

Afdelingschef for Økonomi, Planlægning & Kommunikation

Jesper Møller-Iversen

Tlf.: 79 97 01 20
Mobil: 24 63 03 55
E-mail: jmi@rsyd.dk

 

 

 


Økonomi og Planlægning er en af tre administrative stabsfunktioner ved Sygehus Sønderjylland, som løser opgaver for hele sygehuset. Afdelingen har ca. 25 dygtige og ambitiøse medarbejdere, som understøtter arbejdet med at optimere driften samt udvikle nye styringsredskaber til direktion og afdelinger.

Afdelingens primære opgaver omfatter budget, økonomistyring, DRG, regnskab og indkøb samt via visitation af siddende patient befordring og refusionsudbetaling til patienter, der vælger at køre selv. Herudover bidrager afdelingen i lighed med de øvrige administrative stabsafdelinger til løsningen af en række tværgående opgaver og projekter.

Økonomiafdelingen er organisatorisk inddelt i tre funktionsområder, Budget og DRG, Regnskab samt Befordringskontoret. Økonomiafdelingen er placeret i Aabenraa og refererer direkte til afdelingschefen for Økonomi, Planlægning & Kommunikation.

Budget og DRG har som primær opgave at monitorere Sygehus Sønderjyllands økonomi og aktivitet. Blandt opgaverne er aktivitetsrapportering og -afregning, økonomiopfølgning, budgetgrundlag og budgetomplacering, udvikling og udarbejdelse af ledelsesinformation, lønopgørelser, udarbejdelse af prognoser, konsekvensberegninger samt sparring med afdelingsledere.

Regnskabsfunktionen har til opgave at varetage generel regnskabsføring for Sygehus Sønderjylland, herunder udarbejdelse af sygehusets årsregnskaber og øvrige delregnskaber, fakturahåndtering, bogføring, betaling, vedligeholdelse af økonomisystemet Prisme og indkøbssystemet ILS, vedligeholdelse af kontoplan, debitorstyring, afregning af kurser/tjenesterejser, regningsudskrivning m.v.

Regnskabsfunktionen varetager også administrationen af sygehusets forsikringer, tildelte midler fra eksterne personer, fonde, institutioner m.v. til afdelingernes forskningsprojekter m.m. samt opgaver i forbindelse med administration af frit sygehusvalg, herunder afregning til fremmede regioner for deres patienters behandling på Sygehus Sønderjylland.

Befordringskontoret står for visitation af siddende patientbefordring og varetager både visitering af kørsler til og fra sygehuset samt refusions udbetaling til de borgere der vælger at køre selv.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk