Dette er tekstversionen af Udliciterede områder og informationer
Klik her for at komme til den grafiske version af Udliciterede områder og informationer

Forside - Læs op - Sitemap


Udliciterede områder og informationer


Enheden for udliciterede områder og informationer er en del af afdelingen Logistik- og Patientservice.
Enheden  varetager driften af sygehusets informationer og funktionerne rengøring, vinduespolering, vaskeriservice, arealvedligehold, vinterberedskab, planter og frugt.

Dermed er enheden ansvalig for kontakten til de af sygehusets serviceopgaver, der er udliciteret til eksterne leverandører.
Det er den samme leverandør, der varetager det enkelte område på sygehusets 3 matrikler.
Det er følgende områder:

Stiplet linje til hjemmeside

Udliciterede områder og informationer ledes af:

Afsnitsleder Helle Lausten
Direkte tlf.: 799 70955
E-mail: helle.lausten@rsyd.dk 

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk