Dette er tekstversionen af Jordemoderkonsultation
Klik her for at komme til den grafiske version af Jordemoderkonsultation

Forside - Læs op - Sitemap


Jordemoderkonsultation


Efter første lægebesøg vil langt de fleste gravide blive visiteret til basiskonsultation.

Du får automatisk tilsendt en til til første undersøgelse hos jordemoderen, typisk i graviditetsuge 15-16.

Du får tilbudt 5-6 besøg i løbet af graviditeten afhængig af dit behov, og vi tilstræber, at det er den samme jordemoder, der ser dig gennem hele graviditeten.

Dit partner er meget velkommen til at deltage konsultationerne hos jordemoderen.

 

Til de gravide, som har særlige / anderledes behov i graviditeten end det store flertal gravide, er der et udvidet konsultationstilbud.

Der kan være mange grunde - fysiske, psykiske, sociale, sproglige - til, hvorfor nogle gravide har behov for hyppigere konsultationer eller behov for ekstra støtte i graviditeten. Du kan blive henvist til et udvidet tilbud af egen læge eller konsultationsjordemoder.

Jordemødre i disse konsultationer er uddannet til at varetage disse særligt tilrettelagte forløb.

Læs mere om udvidet konsultationstilbud:

Se en kort film om at gå til jordemoder

 

Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk