Dette er tekstversionen af Fælles Akut Modtagelsen som uddannelsessted
Klik her for at komme til den grafiske version af Fælles Akut Modtagelsen som uddannelsessted

Forside - Læs op - Sitemap


Fælles Akut Modtagelsen som uddannelsessted


Fælles Akut Modtagelse (FAM), Sygehus Sønderjylland modtager akut syge og tilskadekomne patienter indenfor specialerne kirurgi, ortopædkirurgi, gynækologi, psykiatri, kardiologi og de øvrige internmedicinske specialer. Det er planlagt, at vi fremover også skal modtage neurologiske patienter.


Akutafdelingen-FAM består af to etager og er beliggende i nye bygninger:
FAM 1 med skadespor, traumemodtagelse, modtagestuer og observationsområde. Her modtages visiterede patienter med skader, akutte ortopædkirurgiske patienter, 112-patienter samt traumepatienter fra hele Sønderjylland. Der behandles i gennemsnit 65 patienter pr. døgn i FAM 1.
FAM 2 med 31 enestuer (3 til psykiatrien) og observationszone med 12 senge-/stolepladser og daghospital. Her modtages visiterede patienter til indlæggelse i op til 48 timer. Der kommer i gennemsnit 45 patienter pr. døgn.


Der er skadeklinikker i Sønderborg og Tønder. De er bemandede med behandlersygeplejersker.


Specialebaserede vagtlag

FAM’s plejepersonale modtager patienter fra alle de nævnte specialer, mens de lægelige vagtlag indtil videre er opdelt efter specialerne intern medicin, kardiologi, kirurgi, ortopædkirurgi og gynækologi. Den psykiatriske akutmodtagelse er integreret i FAM, men varetages af læger og plejepersonale fra Psykiatrisk Afdeling.

Børn med medicinske og kirurgiske sygdomme, modtages direkte i børneafdelingen, mens børn med skader modtages af FAM’s medarbejdere i Skadestuen.


Tidsstyrede patientforløb (”Akutpakker”)

Arbejdsgangen i FAM er baseret på princippet om standardiserede tidsstyrede patientforløb, såkaldte ”Akutpakker”. Målsætningen er ambitiøs. Patienten skal triageres ved ankomst. En speciallæge skal have set patienten indenfor 30 minutter, og indenfor 4 timer skal der foreligge en behandlingsplan. Patienter, der kan færdigbehandles indenfor 48 timer, udskrives direkte fra FAM, mens patienter med behov for længere indlæggelse eller anden ekspertise hurtigst muligt skal overflyttes til det rette sted.


Mellemstort optageområde

Sygehus Sønderjylland har et optageområde på godt 230.000 indbyggere. De internmedicinske specialer er fordelt mellem Aabenraa (Kardiologi, Geriatri og Gastroenterologi) og Sønderborg (Lungemedicin, Endokrinologi, Nefrologi og Palliativ medicin). Der er indført fællesvisitation, som skal sikre at de internmedicinske patienter visiteres til rette sted ud fra speciale og geografi. 

 

 

 


 

 

 

 

 

Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk