Dette er tekstversionen af Ergo- og fysioterapi
Klik her for at komme til den grafiske version af Ergo- og fysioterapi

Forside - Læs op - Sitemap


Ergo- og fysioterapi


Terapeuterne på Sygehus Sønderjylland vurderer, rådgiver, instruerer, undersøger og genoptræner patienter, der er indlagte eller kommer ambulante på sygehuset. 

Terapeuten indgår i det tværfaglige team omkring den enkelte patient, og har et tæt samarbejde med læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, pædagoger, psykologer, talepædagoger og diætister.

Ved afslutning af et forløb vurderes behov for fortsat genoptræning, og der udarbejdes evt. en genoptræningsplan.

Ergoterapi

Formålet med ergoterapi er, at patienterne får mulighed for selvstændigt at klare eller deltage i daglige aktiviteter.

Ergoterapeuten fokuserer på aktiviteter som: 

Undersøgelse og behandling

En ergoterapeutisk indsats starter typisk med en samtale med dig og eventuelt dine pårørende om:

Eksempler på indsatsen kan være:

 Fysioterapi

Formålet med fysioterapi er, at patienterne bevarer og genoptræner deres evne til så selvstændigt som muligt at kunne bevæge sig og forebygge komplikationer i forbindelse med længere tids sengeleje eller operationer. 

Fysioterapeuten fokuserer på:

Undersøgelse

Hvad sker der ved en undersøgelse? 

Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk