Dette er tekstversionen af Uddannelse
Klik her for at komme til den grafiske version af Uddannelse

Forside - Læs op - Sitemap


Uddannelse


Studerende i afdelingen

Ergo- og Fysioterapi er et uddannelsessted for fysioterapeutstuderende. Du vil som studerende få den kliniske undervisning på sygehuset, hvor du får mulighed for at anvende din teoretiske viden i hverdagen.
Studerende modtages i alle de kliniske undervisningsperioder på uddannelsen, og der afvikles jævnligt afsluttende eksamen.

Afdelingen har en engageret holdning til det ansvar, der ligger i at varetage uddannelse af kommende kolleger.
Vi tilbyder høj kvalitet og stor bredde i den kliniske del af uddannelsen, og er et velfungerende læringsmiljø for den studerende.
Den studerende får mulighed for at møde et bredt udvalg af specialer og patientforløb. Gennem mødet med patienter arbejdes med forskellige fysioterapeutiske interventionsmuligheder
 

Patient- og undervisningsforløb

De studerende behandler både indlagte og ambulante patienter, individuelt såvel som på hold.

Den kliniske undervisning tager udgandspunkt i praksis. Teorier kobles på praksiserfaringer og har karakter af undervisning, vejledning, feedback og supervision, selvstudier og skriftlige opgaver.

Trivsel og personlig udvikling

Vi er glade for at have studerende i afdelingen, fordi det belyser vores dagligdag og stiller spørgsmål til arbejdsgange og rutiner.
Der lægges vægt på, at det er kommende kolleger, stedet er med til at uddanne, og vi håber, at vores studerende vil have lyst til at søge job her efterfølgende.
 

Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk