Dette er tekstversionen af Om afdelingen
Klik her for at komme til den grafiske version af Om afdelingen

Forside - Læs op - Sitemap


Om afdelingen


DSC01930.JPG om afdelingenDSC01979.JPG om afdelingenDSC01949.JPG om afdelingenDSC01935.JPG om afdelingen

Ergo- og Fysioterapi er en fælles enhed for ergoterapi og fysioterapi. Afdelingen har en tværgående funktion og varetager vurderinger, specialiserede undersøgelser, behandling og genoptræning af indlagte og ambulante patienter på Sygehus Sønderjylland.

Afdelingen har aktiviteter på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa og Sønderborg og har tilknyttet 70 medarbejdere. 

Ergo- og Fysioterapien har en bred samarbejdsflade på og udenfor sygehuset. Hvor det er relevant, kontaktes patientens hjemkommune og et samarbejde om det videre forløb aftales.

I Region Syddanmark er der et tæt samarbejde mellem Terapiafdelingerne for at kunne give ensartede tilbud om behandling og for at sikre en fælles udvikling af behandlingstilbuddene.

Ergo- og fysioterapeuter indgår i tværfaglige teams omkring det enkelte patientforløb og har et tæt samarbejde med andre faggrupper.

Ergo- og Fysioterapien varetager endvidere kortvarige udlån af behandlingsredskaber fra Hjælpemiddeldepotet.

Afdelingen har studerende fra ergo- og fysioterapeutuddannelserne i praktik i forbindelse med den kliniske undervisning.


 

Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk