Dette er tekstversionen af Diabetes, hormon- og nyresygdomme
Klik her for at komme til den grafiske version af Diabetes, hormon- og nyresygdomme

Forside - Læs op - Sitemap


Diabetes, hormon- og nyresygdomme


 
Afsnit for Nyresygdomme  

Afsnit for Diabetes og
hormonsygdomme

 


Diabetes, hormon- og nyresygdomme rummer primært patientforløb indenfor det nefrologiske område. Der et et sengeafsnit med nefrologisk og intern medicinske patienter, et ambulatorium integreret i sengeafsnittet samt et nyrenoveret og udvidet hæmodialyseafsnit.

Den endokrinologiske del af afdelingen varetager udredning, pleje og behandling af de fleste former for endokrinologiske sygdomme. Diabetes udgør langt den største del, og der er diabetesambulatorier på samtlige geografier i Sygehus Sønderjylland.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk