Dette er tekstversionen af Epilepsi
Klik her for at komme til den grafiske version af Epilepsi

Forside - Læs op - Sitemap


Epilepsi


 barn med epilepsi  hoved

Hvad er epilepsi?

Man ved ikke helt præcist, hvad der sker under et epileptisk anfald. Grundlæggende kan vi dog slå fast, at epilepsi ikke er en sygdom som sådan. Epilepsi er derimod et symptom på pludselig elektrisk uro i nogle nerveceller et sted i hjernen. Det kan enten skyldes kemiske fejl i hjernen eller egentlige skader på hjernecellerne.

Epilepsi er udløst af de for kraftige elektiske udladninger, som opstår enten på grund af en lav irritationstærskel eller mangel på bremser. Epilepsi viser sig ved gentagne anfald - i princippet er et enkeltstående anfald aldrig epilepsi.

Man kan opdele epilepsien efter, hvordan den viser dig. En korrekt opdeling har betydning for valg af medicinsk behandling. Det er  her, forældrenes beskrivelse bliver meget afgørende.

Epileptiske anfald kan være forskellige - alt efter, hvor i hjernen den elektriske uro starter, og hvor og hvordan den fortsætter.  

Henvisning

I nogle tilfælde vil man via egen læge eller via vagtlæge blive indlagt akut.
Egen læge / vagtlæge kan henvise patienten til undersøgelse / behandling på sygehuset.

Behandlingsmuligheder

Når vi har fået svar på alle vores mange spørgsmål, vil dit barn / den unge blive grundigt undersøgt.

Formålet er især at finde ud af, om nervesystemet fungerer normalt eller om der kan være sygdomme på færde, som kan forårsage epilepsi.

Det kan ofte være vanskeligt at afgøre, hvilken type epileptiske anfald der er tale om, uden at foretage supplerende undersøgelser.

Det kan være undersøgelser som EEG, CT-scanning eller MR-scanning.

Det er en lægefaglig vurdering, hvilke undersøgelser der er nødvendige.

Ved et akut forløb vil man blive indlagt i Afsnit for Børn og Unge, hvor dit barn/den unge vil blive undersøgt af en læge og observeret for kramper af en sygeplejerske.

Indlæggelseslængden kan variere, alt efter hvordan barnet/den unge har det.

Der vil ske en opfølgning i Børn og Unge, Ambulatoriet. Afhængig af behovet vil det enten være ved en læge eller i vores sygeplejeambulatorium.
 

Behandling - hvor?

Afsnit for Børn og Unge
Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
Kresten Phillipsen Vej 15
6200 Aabenraa
 

Kontakt

Find vej

 

Børn og Unge, Ambulatoriet
Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
Kresten Phillipsen Vej 15
6200 Aabenraa
 

 

Find vej

 

Patientpjecer
Andet

 

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk