Dette er tekstversionen af Selvmordstruede unge
Klik her for at komme til den grafiske version af Selvmordstruede unge

Forside - Læs op - Sitemap


Selvmordstruede unge


 

 

Hvad er et selvmordsforsøg.

Definition på et selvmordsforsøg:

Er en handling uden dødelig udgang, hvor en person med vilje indtager en overdosis medicin eller lignende, eller udviser anden ikke vanemæssig adfærd som vil være skadeforvoldende hvis andre ikke griber ind, og hvor hensigten har været at fremme vedkommendes ønskede forandringer via handlingens forventede fysiske konsekvenser (WHO, 1986)

 Selvmordsforsøg

Er en handling uden dødelig udgang, hvor en person med vilje indtager en overdosis medicin eller lignende, eller udviser anden ikke vanemæssig adfærd som vil være skadeforvoldende hvis andre ikke griber ind, og hvor hensigten har været at fremme vedkommendes ønskede forandringer via handlingens forventede fysiske konsekvenser (WHO, 19

Henvisning

Da det som oftes er noget der opstår akut, bliver I henvist til behandling på sygehuset af egen læge eller vagtlægen.

Eller i livstruende tilfælde kan det være nødvendigt at  ringe 112.

Behandlingsmuligheder

Ved indtagelse af piller eller anden væske, vil der blive taget blodprøver og evt. anlagt en plasticslange gennem munden ned til mavesækken, for at kunne  trække evt. pillerrester op. Afhængig af hvornår man kommer efter selvmordsforsøget, skal der drikkes en bestemt mængde kul der er opblandet i vand.  

Behandlingen er forskellig afhængig af hvad der er indtaget.

Ved indtagelse af paracetamol (panodil / pinex) anlægges der et drop, hvori der vil blive givet medicin over minimum 20 timer.

Der tages igen blodprøver 16 timer efter opstart af behandlingen. Længden af behandlingen afhænger af resultatet af blodprøverne. Da faren ved indtagelse af paracetamol er, at leveren kan tage permanent skade og medføre døden, kontaktes Rigshospitalet i de tilfælde, hvor den medicinske behandling på afdelingen ikke er tilstrækkelig for at gøre patienten rask igen. 

Alle børn og unge der bliver indlagt efter et selvmordsforsøg, får en samtale med plejepersonalet i klinikken inden de kan udskrives. 

Der bliver sendt et referat af samtalen til kommunen sammen med en lægelig underretning om, at barnet / den unge har været indlagt efter et selvmordsforsøg.

Alle indlagte bliver vurderet af børne- og ungdomspsykiatrisk akut team, endten under indlæggelsen eller kort efter udskrivelsen. Der tilbydes opfølgningssamtaler efter udskrivelsen ved Team for selvmordsforebyggelse. Inden barnet / den unge udskrives fra afdelingen, bliver der vurderet om denne kan udskrives til hjemmet eller om det kræver indlæggelse på børne- eller ungdomspsykiatrisk afdeling.

Der bliver medgivet en kort til Livslinien med telefonnummer samt en pjece til pårørende om hjælp til pårørende efter et  selvmordsforsøg. 

 

Behandling - hvor?

Afsnit for Børn og Unge
Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
Kresten Phillipsens Vej 15
6200 Aabenraa
Tlf: 79 97 2400

 

 

 

Patientpjecer

Klik på nedenstående link:

  •  Patientinformation ( Indlæggelse på Børne- og ungeklinikken efter selvmordsforsøg)

  •  NEFOS  (Hjælp til pårørende efter selvmordsforsøg)

Andet

 

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk