Dette er tekstversionen af Smerte- og Funktionelt Team (SOFT)
Klik her for at komme til den grafiske version af Smerte- og Funktionelt Team (SOFT)

Forside - Læs op - Sitemap


Smerte- og Funktionelt Team (SOFT)


 

SOFT - Smerte- og funktionelt team - Hvad er det?

SOFT er et behandlingstilbud til to forskellige patientgrupper:

  • Børn og unge med langvarige og/eller kroniske smerter (f.eks. migræne)
  • Børn og unge med funktionelle smerter (f.eks. hovedpine eller mavepine)

I SOFT arbejder vi tværfagligt, dvs. man både kan møde en psykolog, fysioterapeut og pædagog. Vi arbejder ud fra en bio-psyko-social tilgang, som involverer både det kropslige, det følelsesmæssige og mentale samt den sociale tilstand. Alt dette kan have betydning for udvikling og vedligeholdelse af symptomerne.

Smerte- og Funktionelt Team
Hvordan ser et behandlingsforløb i SOFT ud?

Et behandlingsforløb i SOFT kan både være en indlæggelse og/eller et ambulant forløb. Det tværfaglige team vurderer i hvert enkelt tilfælde, hvad barnet /   den ung vil have størst gavn af.

Behandlingsforløbet planlægges efter den enkelte, og i nogle tilfælde kan det være tilstrækkeligt med psykologsamtaler. Andre gange, når det er relevant, involveres flere faggrupper i behandlingen:

  • Psykologen vil snakke med barnet / den unge og forældre om den generelle trivsel og forklare, hvordan vi kan forstå symptomerne, og hvordan vi bedst muligt kan håndtere dem.
  • I fald fysioterapeuten involveres, vil hun lave undersøgelser af barnets / den unges krop og motoriske formåen og ofte give øvelser i forhold til afspænding eller træning af kroppen.
  • I fald pædagogen involveres, laver hun aktiviteter, som kan styrke barnets / den unges følelse af mestring og håndtering af symptomerne.
Hvad er formålet med behandling i SOFT?

Formålet med behandlingen er, at barnet / den unge og forældrene lærer at lindre og/eller håndtere symptomerne. Vi arbejder sammen henimod, at barnet / den unge får et aktivt børne- og ungdomsliv, hvor symptomerne begrænser barnet / den unge mindst muligt. I nogle tilfælde kan det være relevant at inddrage skole / institution eller andre instanser for at skabe de bedst mulige rammer for barnet / den unge.

Hvordan henvises man til SOFT?

Hvis du ønsker en henvisning til SOFT, skal du henvises via egen læge til Afsnit for Børn og Unge, hvorfra en læge vil viderehenvise dig til SOFT. Lægen i Afsnit for Børn og Unge vil sikre sig, at du er somatisk udredt, inden du henvises til SOFT.

Har du spørgsmål?

Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte psykologerne:

  • Simone Kusk - tlf. 2963 6257
  • Bettina Mark - tlf. 2927 8164
Hvor foregår behandlingen?

Sygehus Sønderjylland
Afsnit for Børn og Unge
Kresten Philipsens Vej 15
6200 Aabenraa

 

Kontakt

Find vej

 

 

Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk