Dette er tekstversionen af Ældresygdomme, Sengeafsnit Plan 500 - Aabenraa
Klik her for at komme til den grafiske version af Ældresygdomme, Sengeafsnit Plan 500 - Aabenraa

Forside - Læs op - Sitemap


Ældresygdomme, Sengeafsnit Plan 500 - Aabenraa


Kontakt

Telefon: 

79 97 17 00

 
Besøgstid: Vi har ikke regelrette besøgstider, men vi har tidsrum, hvor vi frabeder besøg af pårørende, af praktiske årsager.

 

Adresse
Kresten Philipsens Vej 15
6200 Aabenraa
Tlf.: (+45) 79 97 00 00

>> Find vej og find rundt

Afdelingen 

Vores afdeling har ekspertise i behandling af ældre skrøbelige patienter, med flere konkurrerende sygdomme. Patienterne bliver oftest indlagt grundet akut forværring, konfusion, fald eller lignende. Dog kan vi også modtage elektive henvisninger fra egen læge, og patienten bliver indkaldt til indlæggelse. På vores afdeling findes stort set alle former for medicinske sygdomme, akutte som kroniske.
I kombination med aldersforandringer i kroppen, flere sygdomme og ofte forskellig medicin, bliver sygdomsbilledet hos ældre anderledes end hos yngre mennesker. Tit ser man ikke kun en fysisk ændring hos de ældre i forbindelse med sygdom, men der forekommer også psykiske ændringer. Typisk er at patienten udvikler forvirringstilstand i forbindelse med akut sygdom.

 

På vores afdeling bestræber vi os på, at arbejde meget tværfagligt med mange faggrupper som assistenter, læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, diætist og andre specialer.
Endvidere har vi meget tæt samarbejde med de forskellige kommuner, da langt størstedelen af vores patienter bliver udskrevet med en form for hjemmehjælp.
Vi ønsker også et godt og tæt samarbejde med pårørende, i det omfang det er muligt.

 

Personale

Assistenter, sygeplejersker, læger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, elever, studerende, sekretær og portør.

Stuegang

Der er daglig stuegang i hverdagene. Mellem kl 9-10 er der morgenkonference, hvor alle patienter drøftes med de forskellige faggrupper. Derefter er der stuegang hos patienterne. I weekenden er der behovsstuegang.
 

Information omkring en indlagt pårørende

Som pårørende er man meget velkommen til at indhente information. Der er flere måder dette kan foregå på.


1. Via patienten selv.
2. Via kontakt til stuegangsgående sygeplejerske i dagvagt (8-14.30) i hverdagene
3. Være med til stuegang, der må evt. forventes lidt ventetid
4. Via aftalt lægesamtale (Der kan evt. afsættes lidt mere tid end ved stuegang).

 

Grundet ressourcer er der ikke tid til at give information i aftenvagt (15-23) og heller ikke i weekender. Der er kun bemanding afsat til at varetage patienterne og deres pleje. Dette bedes respekteret.
Personalet vil dog altid kontakte pårørende i tilfælde af akut forværring af sygdom, og i disse tilfælde stå til rådighed for information.

Medicin

Selvom vi har meget forskelligt medicin i afdelingen, kan det forekomme, at vi ikke har det præparat patienten bruger. Derfor kan vi bede om, at dette medbringes. Alle former for inhalationsmedicin og evt. pep-fløjte bedes medbragt.

Mad og drikke

Der kan bestilles mad til frokost og aften ud fra et menukort. Personalet vil være behjælpeligt med dette, samt sikre patienten får den rette kost hvad angår konsistens, næring osv.

Telefon

Vi har ikke patienttelefon på afdelingen. Derfor opfordrer vi til, at der medbringes egen telefon. Personalet kan være behjælpeligt med, at benytte den.

Påklædning

Vi opfordrer til, så vidt muligt, at patienterne benytter privat tøj under indlæggelsen. Dette mhp.
at opretholde den enkeltes identitet. Den ved vi erfaringsmæssigt hurtigt kan forsvinde i uvante og
sterile omgivelser.
Vi opfordrer endvidere til, at have godt og sikkert fodtøj med under indlæggelsen.
 

Besøgstider

Det er vigtigt at nævne, at hvis man har en dårlig pårørende indlagt, evt. en døende, er der fri
besøgstid. Men er dette ikke aftalt med personalet, gælder nedenstående.
Pårørende er meget velkomne i afdelingen. Vi har ikke regelrette besøgstider, men vi har tidsrum, hvor vi frabeder besøg af pårørende, af praktiske årsager.
Mellem 7-10 forgår der morgenpleje på afdelingen, derfor frabedes besøg af pårørende i dette
tidsrum.
Mellem 12-13.30 hviler patienterne sig, og derfor frabedes besøg af pårørende.
Efter kl 21.00 ønskes der ro på afdelingen, idet mange ældre er meget trætte på dette tidspunkt.
Derfor ingen pårørende efter kl 21.
 

Udskrivelse

Vi tilstræber altid en god udskrivelse, så patient og pårørende føler sig trygge. For os er det vigtigt,
at sende vores patienter hjem på en god måde. Hjemmet, hjemmeplejen, aflastning eller andet
skal være klar inden vi udskriver vores patienter. Vi forsøger altid at inddrage pårørende, i det
omfang vi kan. Og i stort set alle vores udskrivelser er hjemmeplejen også inddraget. Udskrivelsen
bliver altid arrangeret med patientens ønsker for øje, så længe det er muligt. Ellers drøftes
patientens ønsker, og der findes en fælles løsning.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk