Dette er tekstversionen af Mave-tarmsygdomme, Sengeafsnit Plan 400 - Aabenraa
Klik her for at komme til den grafiske version af Mave-tarmsygdomme, Sengeafsnit Plan 400 - Aabenraa

Forside - Læs op - Sitemap


Mave-tarmsygdomme, Sengeafsnit Plan 400 - Aabenraa


Telefon: 

79 97 16 13 bedst efter kl. 13.00

Besøgstid: Kl. 10:30 til 11:30 og fra kl. 14:00-21:00
 Der er ikke mulighed for lægesamtaler i besøgstiden.

Stuegang 

De medicinske læger er i afdelingen i dagtimerne. Stuegang foregår fra kl. 9.30 til kl. 12.30. Det er dog ikke altid lægen vil tilse dig, idet der er lagt en plan for din indlæggelse på FAM. Du skal kende din plan og gerne vide, hvornår næste stuegang er for dig.

Du vil dagligt få målt blodtryk og temperatur samt få taget blodprøver i det omfang, det er nødvendigt. For at sørge for at du får en ernæring, der er tilpasset dig, skal du inden for 24 timer kostscreenes, hvilket indebærer, at vi måler din højde og vægt.

Brug af egen medicin

Selvom vi har meget forskelligt medicin i afdelingen, kan det forekomme, at vi ikke har det præparat, du bruger. Du kan derfor blive bedt om at medbringe din egen medicin. Hvis du bruger inhalationsmedicin, er det vigtigt, at du medbringer dette og evt pep-fløjte.

Mad til pårørende

Der vil i et vist omfang være muligt for pårørende at købe mad ved madvognen på afdelingen ellers henvises der til caféen i forhallen.

Restaurant

Pårørende kan købe mad og drikke i sygehusets restaurant, som ligger ved Indgang A.

Se restaurantens mekort og åbningstider

Blomster og vaser

Patienter og pårørende sørger selv for blomsterne. Vaser findes på gangen.

Samtaler

Lægesamtaler foregår efter aftale på hverdage fra kl. 13.00 - 14.00. Forhør jer hos personalet.

Vores forventninger til dig

Det er vigtigt at holde kroppen i gang – især under indlæggelse og sygdom. Derfor opfordrer vi til at du så vidt muligt:

Ris og ros

Vi håber, du får en god behandling og pleje, mens du er indlagt her hos os. Vi er altid åbne og lydhør overfor ros og ris. Du kan derfor bede om en seddel, hvorpå du kan skrive din mening. Vi forsøger hver dag at gøre din indlæggelse så behagelig som mulig for dig.

 

Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk