Dette er tekstversionen af Dårlig trivsel
Klik her for at komme til den grafiske version af Dårlig trivsel

Forside - Læs op - Sitemap


Dårlig trivsel


Dejligt billede af mor der holder barn  Barn med en stor portion mad

Hvad er dårlig trivsel?

Med ordet trivsel tænker vi på dit barns vækstøgning.

Med ordet trivselsproblemer mener vi, at barnet har problemer med at vokse tilstrækkeligt højde– og vægtmæssigt.

Med  spiseforstyrrelse menes ikke alderssvarende udvikling af spisevaner og/eller afvisende adfærd over for mad, som viser sig ved manglende interesse, problemer omkring mundmotorikken, opkastninger, rumination med eller uden trivselsproblemer. 

Henvisning

Det er muligt at blive indlagt efter henvisning fra egen læge.

Behandlingsmuligheder
  • Vi tilbyder et behandlingsforløb under indlæggelse til børn med trivselsproblemer betinget af manglende / uhensigtsmæssig tilgang til mad.

  • Formålet med behandlingsforløbet er at styrke trivsel - også psykisk trivsel - hos både barnet og forældrene. Vi stiler efter, at forældrene opnår en større selvtillid i at tolke barnets signaler og at barnet styrkes i selvregulering i spisesituationen.

  • Målet er, at måltiderne opleves som positive og hyggelige for både barnet og forældre, og at barnets trivsel med tiden bedres.

  • Vi er et tværfagligt team ("trivselsteamet"), som vil samarbejde med jer forældre og jeres barn under indlæggelse i klinikken.

  • Ergoterapeuten inddrages ved udredning af specifikke spiseproblemer, samtidig med at fokus lægges på psykologisk /pædagogisk tilgang til barnets spisevægring.

  • Det er barnets / familiens behov, der er afgørende for, hvad der sker under indlæggelsen og hvordan der følges op efterfølgende.

  • Somatisk lidelse skal være afdækket /afklaret  før indlæggelsen. 

  • Barnet må ikke være sondeernæret gennem længere tid. I så fald bliver I henvist til Projekt ” Gå glad til mad” på Børneafdelingen, OUH.

  • Under indlæggelsen og efterfølgende ud fra familiens behov, følges barn og forældre af Trivselsteamets medlemmer.        

Trivselsteamet består af:

Sygeplejerske, assistent, pædagog, psykolog, læge.

Herudover ergoterapeut og diætist, som involveres ud fra vurderet behov hos barn og forældre.

Behandling - hvor?

Børn og Unge, Ambulatoriet
Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
Kresten Philipsens Vej 15
6200 Aabenraa

Kontakt

Find vej

 

Børn og Unge, Ambulatoriet
Sygehus Sønderjylland, Sønderborg
Sydvang 1
6400 Sønderborg

Kontakt

Find vej

 

 

 

Det vil fremgå af indkaldebrev og/eller anden information fra klinikken, hvor behandlingen i det enkelte tilfælde vil foregå.

Andet

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk