Dette er tekstversionen af Om Bedøvelse i Sønderborg
Klik her for at komme til den grafiske version af Om Bedøvelse i Sønderborg

Forside - Læs op - Sitemap


Om Bedøvelse i Sønderborg


Afsnittet er geografisk placeret på Sygehus Sønderjylland i Sønderborg.

Afsnittet findes i mellemetagen i hovedbygningen.


 

I afsnittet er der 12 operationsstuer, kontorer og personalerum.

Afsnittet giver anæstesi til følgende opererende specialer:

  • Gynækologi
  • Parenkymkirurgi
  • Urologi
  • Ortopædkirurgi
  • Øre-næse-halskirurgi
  • Øjenkirurgi

 

 

Desuden ydes anæstesiologisk assistance til radiologiske undersøgelser.

Der er vagtpersonale alle døgnets 24 timer året rundt.


Interhospitale patienttransporter

Afsnittet deltager i patienttransporter mellem sygehusene, hvor der er behov for ledsagelse af anæstesipersonale. Hvis patienter ledsages, sker dette oftest med deltagelse af en anæstesisygeplejerske. Hvis patientens tilstand er meget kritisk kan det ledsagende personale bestå af en anæstesisygeplejerske og -læge.

 


Afsnittet giver årligt anæstesi (bedøvelse) til ca 5300 patienter på operationsafsnittet.

 

     
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk