Dette er tekstversionen af Om Intensiv
Klik her for at komme til den grafiske version af Om Intensiv

Forside - Læs op - Sitemap


Om Intensiv


Faktuel information om Intensiv

På intensiv behandles patienter, som har brug for intensiv overvågning, pleje og behandling.

Intensiv er en højteknologisk afdeling bemandet med speciallæger og mange specialuddannede sygeplejersker.

Patienten tilses endvidere af læger fra den stamafdeling, som patienten hører til.

Patienter som indlægges på intensiv er kritisk syge, f.eks. med påvirket kredsløb og vejrtrækning.

Fysiske rammer

Intensiv ligger på to matrikler - Sønderborg og Aabenraa - de er udstyret med respiratorer og andet teknisk udstyr til behandling og overvågning.

Alle sengestuer er enestuer.

Samtaler

Som patient skal man give samtykke til behandling, såfremt man er i stand til det.

Personalet har tavshedspligt, og kan ikke udtale sig om patienterne til hvem som helst.

Patienten skal give samtykke til, at personalet må udtale sig, og det er derfor nødvendigt, at patienten udvælger en kontaktperson, som kan være den, der formidler til resten af familien og omgangskredsen.
Hvis patienten ikke er i stand til at udvælge sin kontaktperson, udvælger familien den person, man mener, patienten selv ville have valgt.

Patienten kan sammen med sine nærmeste få en samtale med en eller flere læger. Patienten vælger, hvem disse pårørende skal være, og hvis patienten ikke selv er i stand til at give udtryk for det, er det patientens absolut nærmeste, der samlet deltager til den samme lægesamtale. 

Kom med på intensiv

Det er heldigvis de færreste, som får behov for at blive indlagt på Intensiv. Måske netop derfor kan det være interessant at se, hvordan der ser ud på en patientstue på afdelingen. Kom med, når Ulrik, som er intensivsygeplejerske, viser, hvordan en patientstue ser ud, og hvilket udstyr han og hans kolleger bruger i deres arbejde med sygehusets svageste patienter.
 

Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk