Dette er tekstversionen af Familieambulatoriet - et tilbud til sårbare familier med brug for støtte
Klik her for at komme til den grafiske version af Familieambulatoriet - et tilbud til sårbare familier med brug for støtte

Forside - Læs op - Sitemap


Familieambulatoriet - et tilbud til sårbare familier med brug for støtte


Familieambulatoriet er sundhedsfremmende og forebyggende tilbud til familier, som har behov for særlig støtte. 

I bliver tilbudt støtte via Familieambulatoriet,

Familieambulatoriet giver også støtte til

Familieambulatoriets team består af fødselslæge, jordemoder, socialrådgiver, børnelæge, psykolog og sekretær. 

Familieambulatoriet følger børn, som i graviditeten blev udsat for alkohol, rusmidler eller afhængighedsskabende medicin, op til skolealderen. Formålet med konsultationer hos børnelæge og psykolog er at opspore mulige vanskeligheder, som kunne have betydning for barnets trivsel og udvikling.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk