Dette er tekstversionen af Kvalitet
Klik her for at komme til den grafiske version af Kvalitet

Forside - Læs op - Sitemap


Kvalitet


Immunologisk Klinik i Sygehus Sønderjylland indgår i et regionalt fagligt samarbejde med Region Syddanmarks øvrige immunologiske afdelinger i Syddansk Transfusionsvæsen.

Det Syddanske Transfusionsvæsens produktion af blodkomponenter og analyseresultater er underlagt en løbende intern og ekstern kvalitetskontrol.

Det Syddanske Transfusionsvæsen er tilmeldt en kvalitetsdatabase (Dansk Registrering af Transfusionsrisici) til overvågning af sikkerheden i forbindelse med blodtransfusionsbehandling (hæmovigilance).

Immunologisk Klinik i Sygehus Sønderjylland varetager ligeledes kvalitetsstyringen af Vævscenter Sønderjylland. 

Immunologisk Klinik og Vævscenter Sønderjylland auditeres af Sundhedsstyrelsen mindst hvert andet år. Ligeledes er Sygehus Sønderjylland akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel og Immunologisk Klinik indgår i audits herigennem. 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk