Dette er tekstversionen af Neonatal og Barsel, Sengeafsnit - Aabenraa
Klik her for at komme til den grafiske version af Neonatal og Barsel, Sengeafsnit - Aabenraa

Forside - Læs op - Sitemap


Neonatal og Barsel, Sengeafsnit - Aabenraa


 

Barsel og neonatal - 220x150  Amning

Neonatal og Barsel, Sengeafsnit er et kombineret neonatal- og barselsafsnit.

Vi har plads til 19 nybagte familier i Neonatal og Barsel.

Alle nyfødte ligger sammen med deres mor og far på en familiestue, også kuvøsebørn.

Vi bestræber os på at give jer et ophold, der svarer til jeres og behov og vi håber at vi gennem dialog kan tilfredstille dine ønsker og forventninger. Vi er til for dig/jer - så brug os!

Afsnittet består af de to specialer(teams) hvor lægerne er specialeopdelt men hvor sygeplejepersonalet er fælles men med specifikke kompetencer i hver deres speciale.

Neonatalteamet varetager behandling og pleje af de for tidligt fødte børn og nyfødte med behov for særlig pleje og behandling.

Personalet består af børnelæger og sygeplejepersonale som er specialiceret i pleje og behandling af for tidligt fødte børn og syge nyfødte.

Læs mere om Neonatalafsninttet

Barselsteamet varetager specialopgaver i forhold til barselskvinden og det raske nyfødte barn.

Du vil møde kompetent personale med bred faglig viden om barselsperioden og de udfordringer, der kan opstå - f.eks. i forbindelse med amning.

Du får tilbud om barselsophold ved barselsteamet hvis: 

Kan barnets far være medindlagt?

Da vi har familiestuer er der plads til det nyfødte barn og dets forældre. Der er en seng til barselskvinden og til faderen er der overnatningsmulighed på stuen. 

Måltiderne

Forventet indlæggelsestid

Vi anbefaler, at du og dit barn er indlagt indtil I er færdigbehandlet - og er trygge ved at komme hjem. Oftest er indlæggelsestiden mellem 2-4 dage for barselkvinder med raske nyfødte og hvis du har født til terminen. Har du født før terminen, går der oftest længere tid. 

 

Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk