Dette er tekstversionen af Patologi
Klik her for at komme til den grafiske version af Patologi

Forside - Læs op - Sitemap


Patologi


 
Prøver: Information om prøvetagning, -håndtering og -mærkning - Kun for sundhedsprofessionelle
 
Screening: Gå til Region Syddanmarks hjemmeside og få information om nationale kræftscreeningsprogrammer

 


Patologiafdelingen undersøger vævs- og celleprøver i mikroskop med henblik på diagnosefastsættelse. Prøvematerialet stammer fra indlagte og ambulante hospitalspatienter, samt fra patienter i almen praksis og speciallægepraksis i Sygehus Sønderjyllands optageområde.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk