Dette er tekstversionen af Udvalg for brugerinddragelse og frivillighed
Klik her for at komme til den grafiske version af Udvalg for brugerinddragelse og frivillighed

Forside - Læs op - Sitemap


Udvalg for brugerinddragelse og frivillighed


Sygehus Sønderjylland har et Udvalg for brugerinddragelse og frivillighed for at opnå øget brugerinddragelse og fpr at imødekomme patienter og pårørendes ønsker og krav om involvering i udviklingen af sygehusets ydelser.

Udvalg for Brugerinddragelse og frivillighed arbejder for at fremme brugerinddragelse og fælles beslutningstagning i Sygehus Sønderjylland. Patienter og pårørende skal opleve, at de bliver set, hørt og respekteret samt inddraget i beslutningen om udredning, behandling og opfølgning. 

Udvalget mødes 6 gange om året skiftevis i Sønderborg og Aabenraa og det bestræbes, at ét møde afholdes i Tønder årligt.

 

Hvis du som patient eller pårørende gerne vil i kontakt med Udvalg for brugerinddragelse og frivillighed eller ønsker, at udvalget skal kigge på nogle generelle forhold omkring Sygehus Sønderjylland, så kan du skrive til os på emailadressen Brugerraadet.SHS@rsyd.dk

 

 

 

 

 

Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk