Dette er tekstversionen af Forventninger til dig som frivillig
Klik her for at komme til den grafiske version af Forventninger til dig som frivillig

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Forventninger til dig som frivillig


I dag er der over 160 solo-frivillige og ca. 100 Røde Kors’ frivillige som arbejder på Sygehus Sønderjyllands matrikler i Aabenraa, Sønderborg og Tønder. Vores frivillige er meget forskellige mht. alder, køn, etnisk oprindelse, kompetencer og uddannelsesbaggrund. Der er også en stor forskel på hvor megen tid man bruger på det frivillige arbejde. Nogle frivillige har faste vagter op til flere gange om ugen, hvor andre giver hjælpende hånd et par gange om året.

Sygehus Sønderjylland er åben for alle som gerne vil yde en frivillig indsats i en eller anden form. Vi gør vores bedste for at matche dine kompetencer og din personlige profil med en konkret opgave. Vi er desuden altid nysgerrige på at høre om dine ideer til fx en ny frivillig indsats eller udvikling af den eksisterende indsats.

Det er vigtigt for os at du som frivillig bliver godt klædt på de opgaver som du skal udføre på Sygehus Sønderjylland. Inden du kommer i gang, skal du derfor gennemføre et personligt interview som har til formål at afdække dine kompetencer og ønsker ift. det frivillige arbejde samt matche dig med en passende opgave. Derefter vil du blive inviteret til at deltage i et obligatorisk introduktionsforløb, som sikrer, at du er parat til at være frivillig på Sygehus Sønderjylland og yde en ekstra indsats for patienterne.

Som frivillig på Sygehus Sønderjylland, skal du være klar til at møde og rumme alle forskellige slags mennesker, og du skal gerne kunne forstå og gøre dig forståelig på andre sprog end dansk. Du skal desuden være opmærksom på, at dine opgaver er anderledes end fagpersonalets opgaver, og at du som frivillig hverken må eller kan udføre sundhedsfaglige opgaver.
Som frivillig er du underlagt tavshedspligt omkring personlige oplysninger og private forhold, du kunne få kendskab til i forbindelse med din færden på sygehuset.
Du skal altid huske at tage udgangspunkt i patientens behov og ønsker og respektere deres grænser. Du må derfor ikke påvirke borgerne med dine politiske eller religiøse synspunkter.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk