Dette er tekstversionen af Innovation
Klik her for at komme til den grafiske version af Innovation

Forside - Læs op - Sitemap


Innovation


 

Innovationknap

 

Den massive anvendelse af ny teknologi i sundhedsvæsnet samt den stigende interesse for udvikling af medicinske teknologier har medført, at der er et stort behov for, at de sundhedsprofessionelle kan og vil medvirke til at fremme innovation ift. nye sundhedsteknologier og –services som en del af egen professionel praksis.

 

Forskellige innovationsteknikker er adapteret i sundhedsvæsnet, og innovation defineres her som nytænkning, der ikke alene medfører økonomisk værdi, men også værdi for patienterne og medarbejderne.

Specielt når talen falder på udviklingen af velfærdsteknologiske løsninger, er det vigtigt at inddrage brugerne i udviklingen, idet kvaliteten af en teknologisk løsning stiger i takt med inddragelsen af brugerne.

 

Brugerdreven innovation bliver altså i bogstaveligste forstand skabt sammen med brugeren – som i denne sammenhæng både kan være patient/pårørende og/eller de sundhedsfaglige medarbejdere.

 

I Lærings- og Forskningshuset arbejder vi med forskellige innovationsprojekter, og vi er meget lydhøre overfor nye ideer på området. Derfor vil vi opfordre til, at de gode idéer bliver præsenteret for os, så vi kan hjælpe med inspiration til forskellige metoder og teknikker der kan sætte skub i de innovative processer på Sygehus Sønderjylland.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk