Dette er tekstversionen af Refusion for egenbetaling af spiraler
Klik her for at komme til den grafiske version af Refusion for egenbetaling af spiraler

Forside - Læs op - Sitemap


Refusion for egenbetaling af spiraler


Region Syddanmark har konstateret, at der i en periode har været en forkert praksis omkring egenbetaling ved spiralanlæggelser. Det betyder, at nogle patienter, der har fået foretaget en spiralanlæggelse i sygehusregi, selv har afholdt udgiften til spiralen.

Region Syddanmark må nu konstatere, at dette for nogle patienters vedkommende ikke har været i overensstemmelse med  Sundhedslovens regler, hvorfor vi hermed orienterer om, at det vil være muligt at ansøge om refusion af afholdte udgifter.

Det vil være et krav, at der kan fremvises tilstrækkelig dokumentation for de afholdte udgifter. Der er mulighed for (evt. mod gebyr) at kontakte det apotek, man har handlet på og få udskrevet kvitteringer på spiral eller spiraler, man har købt 2 år tilbage i tiden. For at få et overblik over på hvilket apotek spiralen er indkøbt, er det muligt at anvende følgende link:

https://www.sundhed.dk/borger/min-side/min-sundhedsjournal/medicinkortet/recepter/apoteksudleveringer

Egenbetalinger, der har fundet sted for mere end 3 år siden, vil som udgangspunkt være forældede.

Vejledning til ansøgning

Ansøgningen:

Ansøgning om refusion vedlagt dokumentation skal sendes elektronisk til Sygehus Sønderjylland, som sikker post.

Du finder et link til vores digitale postkasse til ”Refusion for egenbetaling” på vores hjemmeside på følgende adresse:

http://www.sygehussonderjylland.dk/webmasterhandicap.asp?id=451955

Du kan få hjælp og vejledning hos:

Sekretær Anita Diers
Tlf. 79 97 01 04
Telefontid: Hverdage undtagen onsdag kl. 09.00 – 13.00

Vurdering af mulig forældelse:

I sagsbehandlingen af refusionsansøgninger vil det blive vurderet, om der er indtrådt forældelse i forhold til refusionskravet i henhold til forældelsesloven (LBK nr. 1238/2015).

Refusionskrav mod Region Syddanmark forældes som udgangspunkt 3 år fra kravets opståen, hvilket er det tidspunkt, hvor egenbetalingen fandt sted.
 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk