Dette er tekstversionen af Coronavirus
Klik her for at komme til den grafiske version af Coronavirus

Forside - Læs op - Sitemap


Coronavirus


corona

Graviditet, fødsel og barsel - forholdsregler i forbindelse med Covid-19

 

Ledsagere og besøgende

Har man en Corona-infektion eller symptomer herpå, må man ikke være på sygehuset uden særlig aftale (hvis man som patient har brug for behandling). Derudover er der ikke længere særlige Corona-restriktioner for, hvor og hvornår pårørende kan deltage, besøge osv.

Som vanligt må én pårørende komme med til scanninger - dog ingen børn.

Ved indlæggelse på fødegangen er der åben for besøgende i tidsrummet kl. 8 - 21. Besøgende er derfor velkomne; dog max. 2 besøgende på stuen, ud over den indlagte og dennes partner.

Ved indlæggelsen på barselsafsnit er der besøgstid mellem kl. 15-17.

Vi beder alle om at overholde de generelle regler med at blive hjemme ved symptomer på Corona, holde afstand, spritte hænder osv.

Første graviditetsundersøgelse ved jordemoder

Afvikles som udgangspunkt som et fysisk besøg, men der er mulighed for at gennemføre første graviditetsundersøgelse som telefonkonsultation.

Den gravide skal forudgående give besked til jordemodercentret, hvis hun ønsker at gøre brug af telefonkonsultation. Hun vil derefter blive ringet op af jordemoderen, hvor hun i forvejen havde en aftalt tid.

Graviditetsundersøgelse ved jordemoder i uge 21

Konsultationen kan efter aftale afvikles som telefonkonsultation.

Rundvisning på fødegangen

Der er åbent for rundvisning på fødegangen - følg dette link for tilmelding.

Der er selvfølgelig stadig mulighed for virtuel rundvisning via dette link.

Fødselsforberedelse

Der afholdes igen som vanligt fødselsforberedelse med fremmøde.

Vi fastholder muligheden for at få fødsels- og forældreforberedelse som webinar, online via pc/tablet/mobil hjemmefra. Tilmelding via banneret "Fødselsforberedelse" på hjemmesiden.

Du opfordres derudover at hente app'en Mit Sygehus eller besøge vores hjemmeside, hvor der er forskellige e-learning muligheder, og hvor du i øvrigt finder mange relevante oplysninger omkring graviditet, fødsel og barsel. Vi kan også anbefale, at du orienterer dig på hjemmesiden Tryg med barn - https://www.trygmedbarn.dk/.

Coronatest

Fødende, som ikke er fuldt vaccinerede eller har været smittet med Corona inden for de sidste 12 måneder, skal testes ved indlæggelse til fødsel. Testen foregår på fødegangen.

Det samme gælder gravide, der skal have et planlagt kejsersnit. Såfremt du ikke er fuldt vaccineret eller har været smittet med Corona inden for de sidste 12 måneder, skal du testes 48 timer før indlæggelsen.

Partner eler andre pårørende, som deltager under fødslen og som ikke er fuldt vaccineret eller har været smittet med Corona inden for de sidste 12 måneder, tilbyder vi en PCR-test mhp. en eventuel smitteopsporing, hvis det bliver relevant.

Hvis du som gravid får mistanke om eller får påvist en Corona-infektion

Følg samme anvisninger som andre og kontakt egen læge eller vagtlæge telefonisk.

Ved bekymring for fostret / barnet, kan du ringe til fødeafdelingen.

Hvis du har en planlagt aftale hos os, så ring og vi aftaler, om du skal komme eller ej; evt. finder vi et andet tidspunkt.

Duk IKKE bare op! Hvis du har brug for at komme, mens du har symptomer på Corona, så skal vi være forberedt, og det vil ikke kunne foregå i jordemoderkonsultationerne, men derimod på sygehuset.

Hvis du har fået påvist en Corona-infektion, vil vi meget gerne, at du under alle omstændigheder informerer os herom.

Hvis du har mistanke om eller har en Corona-infektion ved fødslen

Ved fødsel med mistanke om eller påvist Corona-infektion vil vi have værnemidler på, og du vil blive testet for, om der er tale om en Corona-infektion.

Du vil få kørt CTG (registrering af hjertelyden), og vi anbefaler en epiduralblokade, idet vi meget gerne vil undgå en situation med kejsersnit i fuld bedøvelse. Når der er anlagt en epiduralblokade som smertelindring under fødslen, vil denne kunne bruges under et akut kejsersnit, hvis det bliver aktuelt.

Hvis barnet har det godt efter fødslen, så kan I forblive sammen, og kan også, hvis også mor er klar til det, blive udskrevet ambulant.

Har barnet brug for indlæggelse på neonatalafsnit, mens mor er syg med Covid-19, så bliver I nødt til at være indlagt i 2 forskellige rum, men som mor kan du besøge barnet med værnemidler på.

I vil ved udskrivelse få information om en særlig mulighed for direkte kontakt til børnelægerne efter behov i 3 uger efter indlæggelsen, hvis I får mistanke om, at barnet bliver sygt.

Hvis du som far / ledsager bliver syg Vi henstiller til, at du afholder dig fra at møde op til enhver kontakt med symptomer på Covid-19, således også som ledsager til fødsel.
Hjemmefødsler og hjemmebesøg

Der er mulighed for hjemmefødsler, forudsat at ingen i husstanden har symptomer på Covid-19. 


Se endvidere Region Syddanmarks hjemmeside  Klik her

Sundhedsstyrelsen:

 

Venlig hilsen

Jordemødre
Afsnit for Fødsler
Sygehus Sønderjylland

Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk