Dette er tekstversionen af Samarbejde med patientforeninger
Klik her for at komme til den grafiske version af Samarbejde med patientforeninger

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Samarbejde med patientforeninger


Sygehus Sønderjylland samarbejder med en lang række patientforeninger. Patientforeningerne har til formål er at vejlede og støtte patienter og deres pårørende. Samarbejdet består bl.a. i drift af såkaldte Info-caféer, deltagelsen i Frivillighedsdag og inddragelse i konkrete projekter.

Info-cafeer

Sygehuset samarbejder med patientforeningerne om 2 info-cafeer på sygehusets matrikler i henholdsvis Aabenraa og Sønderborg. Igennem info-cafeerne er det muligt for patienter, besøgende og sygehusets personale at søge information om forskellige sygdomme og patientforeninger. Derudover har nogle af patientforeningerne på skift mødetid i infocafeerne. Sygehuset stiller lokaler og faciliteter til rådighed for info-cafeerne, derudover tager patientforeningerne sig af den daglige drift.

Frivillighedsdag

Sygehus Sønderjylland fejrer hvert år frivilligheden ved at afholde Frivillighedsdag sidst i september. På dagen bliver der bl.a. uddelt Frivillighedspris for årets bedte frivillige indsats og de lokale patientforeninger får mulighed for at have en stand hvor de kan præsentere deres virke. Programmet byder desuden på spændende oplæg/foredrag, musik og lidt godt til ganen.

Inddragelse i konkrete projekter

Sygehus Sønderjylland inddrager løbende relevante patientforeninger i forhold til helt konkrete emner og projekter på sygehuset. Patientforeninger fungerer f.eks. som sparringspartner eller deltager i konkrete arbejdsgrupper alt efter behov.

Patient-til-patient rådgivning

Stomiforeningen COPA i Sønderjylland tilbyder åben rådgivning på Sygehus Sønderjylland, Aabenraa i forhallen ved Info-Caféen.

Mød en COPA-rådgiver 1. mandag i måneden hver anden måned. I 2020 vil der være en rådgiver til stede følgende dage:

Mandag d. 5. oktober kl. 10.00 til 12.30

Mandag d. 7. december kl. 10.00 til 12.30

Oversigt over patientforeninger, Sygehus Sønderjylland samarbejder med.

Ønsker din forening at etablere et samarbejde med Sygehus Sønderjylland, kontakt venligst frivillighedskoordinator Tatiana Rusuberg på e-mail Tatiana.Rusuberg@rsyd.dk eller på telefon 23 49 75 33.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk