Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | Deutch English |

Om Mikrobiologi

GENERELT OM AFDELINGENS ARBEJDSOMRÅDE
 

Optageområde
Mikrobiologisk Afdelings optageområde er:

 • Sygehus Sønderjylland Aabenraa, Sønderborg og Tønder.
 • Dansk Gigthospital i Sønderborg.
 • Psykiatrisk sygehus Aabenraa.
 • Praktiserende læger og speciallæger svarende til optageområdet for Sygehus Sønderjylland.

Lægeligt speciale- og interesseområde
Produktions- og analyse-virksomhed: 

 • Analysesvar på grund af patientprøver/andre prøver: Bakteriologiske, virologiske, parasitologiske, mykologiske og hygiejniske.

Rådgivningsvirksomhed:
Lægelig rådgivning inden for det klinisk mikrobiologiske speciales rammer i forbindelse med ovennævnte områder:
Sygehusafdelinger, konferencer, tilsyn, patientbehandling. Praktiserende læger og speciallæger, patientbehandling. Tekniske afdelinger, ny- og ombygning. Sygehusledelser og forvaltning.

 • Lægelig rådgivning i forbindelse med hygiejnespørgsmål.
 • Deltagelse i hygiejnerådsprocessen.
 • Deltagelse i udarbejdelse af forskrifter for hygiejnen for Sygehus Sønderjylland.
 • Lægelig rådgivning med henblik på antibiotikabehandling og antibiotikapolitik.
 • Lægelig rådgivning i forbindelse med analysevalg og tolkning af analysesvar.
 • Lægelig rådgivning omkring kvalitetsovervågning.
 • Kvalitetsovervågning i de kirurgiske afdelinger for Sygehus Sønderjylland.

Overvågningsvirksomhed:

 • Overvågning mht. erkendelse, begrænsning og bekæmpelse af epidemier mv.
 • Overvågning af særlig resistensudvikling af bakterier, herunder multiresistens.
 • Forekomst af og opfølgning på MRSA (Methicillin-Resistente Staphylococcus aureus).
 • Overvågning af og opfølgning på import af multiresistente bakterier fra udlandet.

Uddannelsesforpligtigelse

 • Introduktionsuddannelse af yngre læger til det klinisk mikrobiologiske speciale.
 • Deltagelse i undervisning af medicin studerende (præklinisk ophold).
 • Undervisning og uddannelse af bioanalytiker-studerende.
 • Undervisning ved egne og andres åbne kurser inden for fagområdet.
 • Afdelingen har en overlæge, som er ansat som ekstern lektor ved Syddansk Universitet og deltager herigennem i uddannelsen af ph.D. studerende inden for det klinisk mikrobiologiske og andre specialer.

Vagtforpligtigelser, tilsyn mv.
Afdelingen har åbent for modtagelse og analyse af prøver lør-, søn-, og helligdage med reduceret bioanalytiker bemanding fra kl. 8.00-14.45. Akutte prøveresultater fra vigtige prøvekategorier, som bloddyrkning etc., udmeldes skriftligt gennem Cosmic eller ringes ud. Uden for dette tidsrum udføres akutte analyser af Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle. Ligesom speciallægevagt i Klinisk Mikrobiologi for de kliniske afdelinger, som er placeret i Sydjylland, kan kontaktes, nærmere oplysninger fremgår af afdelingens hjemmeside.
 

Eksterne interessenter:
Afdelingen indgår i et analyse samarbejde med Statens Seruminstitut, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital og Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle.
 

Klinikkens placering:
Afdelingen er fysisk placeret på matriklen i Sønderborg.

 

 

 

Senest fagligt revideret: 13-10-2017


Siden er sidst opdateret 14-01-2020
Klinisk Mikrobiologisk AfdelingTilgængelighedserklæring | Om hjemmesiden | Sitemap | Kontakt os